บริการจดทะเบียน FDA ประเทศพม่า


 
                  การทำธุรกิจเครื่องสำอางในเมียนมาร์ ไทยมีโอกาสค่อนข้างสูงในการรุกตลาดเมียนมาร์เนื่องจากพม่าอยู่ในระยะเริ่มแรกของการเปิดประเทศประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะ เครื่องสำอาง มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่านมาผู้บริโภคเมียนมาร์คุ้นเคยกับสินค้าไทยเป็นอย่างดี ทำให้มีโอกาสสูงที่ผู้ประกอบการไทยจะเปิดเกมรุกตลาดเครื่องสำอางในเมียนมาร์ได้มากขึ้น
                   ความต้องการเครื่องสำอางนำเข้าของเมียนมาร์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มเครื่องสำอางนำเข้าจากไทย สูงถึงร้อยละ 50 ของการนำเข้าเครื่องสำอางทั้งหมด รองลงมาคือ สิงคโปร์ จีนและเกาหลีใต้ทั้งนี้ ในมุมมองของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ เครื่องสำอางไทยจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังมีความคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่ทำให้ไทยมีโอกาสสูงในการเข้าไปเจาะตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ที่มีความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น 
                   กฎระเบียบการส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือเมียนมาร์มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมาก โดยเอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียน FDA มีดังต่อไปนี้
                  Quality Plus ร่วมกับ Partner ในเมียนมาร์ ให้บริการรับจดแจ้ง FDA เพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมสู่การส่งออกและขยายตลาดไปสู่เมียนมาร์
*เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค... เพื่อความสำเร็จของคุณ
Share this