บริการจะทะเบียน CFS ประเทศเวียดนามโอกาสสำหรับผู้ส่งออกสินค้าไทยในการขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อเข้าสู่ตลาดเวียดนามมากขึ้น ทั้งการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนของไทยและตัวแทนท้องถิ่น กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอางถูกจัดอันดับเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกยอดนิยม 5 ลำดับที่ส่งออกไปสู่ประเทศเวียดนาม สินค้าไทยมีส่วนแบ่งในการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางของตลาดเวียดนามเป็นอันดับ 4 รองจากเกาหลี สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่นตามลำดับ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ส่งออกไทยที่มีศักยภาพและพร้อมจะออกสู่ประเทศเวียดนาม
  การจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศเวียดนามนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเป็นอันดับแรกคือ CFS หรือ Certificate of Free Sales ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถให้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเวียดนามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการจดทะเบียนCFS โดยสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท
1.กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ; สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น
2.กลุ่มสินค้าประเภทอาหารเสริม ; อาหารเสริมที่ใช้ในการรับประทานเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ
  ซึ่งการจดแจ้ง CFS ในประเทศเวียดนามใช้เวลาโดยประมาณ 1-2 เดือน การจดทะเบียนสินค้าต้องใช้เอกสารต่างๆในรับรองจากประเทศไทย เพื่อไปจดแจ้งในประเทศเวียดนาม ได้แก่
•แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.)
•หนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sales : CFS )
•หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient : COI )
•หนังสือรับรองสถานที่ผลิต ( Certificate of Manufacture : COM ) หรือ หนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผลิตสินค้า
   Quality Plus ร่วมกับ Quality Plus Vietnam เราให้บริการรับจดแจ้งและนำเข้าสินค้าให้อย่างครบวงจร เพียงเท่านี้ผู้ส่งออกก็พร้อมขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนาม
Share this