ติดต่อสมัครงาน

Join Work With Us 

           เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์มืออาชีพ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการเพิ่มมูลค่าสินค้า และความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด
เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI)
แลปมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น I.T.O. LABORATORY CO., LTD. และ FUJI – SANGYO CO., LTD. และเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเป็นสมาชิกหลักที่สนับสนุน  สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นอกจากนี้เรายังมีโครงงานวิจัยและโครงการจดสิทธิบัตรร่วมกับหน่วยของภาครัฐชั้นนำอีกหลายหน่วยงาน 

           การทำงานอย่างจริงจังและใส่ใจทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการบริหารอารมณ์ที่ดีทำให้เรามีจิตใจที่พร้อมให้การบริการ และใส่ใจถึงคุณภาพงานอยู่เสมอเพื่อที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันสู่ความสำเร็จของทั้งทีม นี่จึงทำให้ Quality Plus มีอัตราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง และจะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตสกินแคร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทไวท์เทนนิ่งและดูแลเส้นผม

           เพราะความสำเร็จขององค์กร ไม่ได้วัดกันแค่เพียงตัวเลข แต่ต้องมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมไปกับการได้มีโอกาสตอบแทนสังคม ให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้านเพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร..

Main responsibilities :

   
• Business Development for Cosmetic Ingredient business. You will have a chance to review many research papers, work with various universities, and meet with many business owners.
• You will take care of existing distributors and strategic partners for our house brands and partners from Myanmar, Cambodia, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia and Japan. You will also be responsible for developing new markets.
• Closes new business deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
• Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
• Enhances organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.
Opportunities:
• Work closely with the Managing Director. Therefore, it is a great chance for those who want to learn and grow continuously.
• Get a chance to participate in start-up businesses.
• Have a weekly startup training.
• Have a chance to organize and attend exhibitions in overseas countries.

Requirements:

• Fresh graduates are welcome.
• English fluency is a must.
• Science or biotechnology related knowledge and Thai language are a plus.

Welfare :

•Provident Fund
•Insurance group
•Social security
•Performance Bonus
•Uniform company 2 Shirts/years
•Financial benefit fund for employee
•Supporting in training and education
•Annual health checkups
•Annual holiday
•Discount on quality plus products

Working Day :

       Monday-Friday 09.30-18.30 days off during weekends and public holiday

Responsibility :

                -นำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการลงทุนให้แก่ลูกค้า
                -เป็นตัวแทนลูกค้าในการประสานงานภายในด้านการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ และงานผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้า
                -สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่มอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
                -เป็นบุคลากรที่พร้อมรับข้อเสนอแนะ  ให้คำปรึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
                -สร้างฐานลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า  รับผิดชอบด้านการหายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

        

Job Qualification :

                -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาการตลาด, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                -อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                -หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                -มีบุคลิกภาพที่ดี น่าดึงดูด รักสวยรักงามดูแลตนเอง  มีความสนใจในเทรนด์ความงาม สินค้าCosmetics ต่างๆ  อยู่เสมอ
                -ทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารระหว่างฝ่ายงานภายในและหน่วยงานภายนอก


Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันกลุ่ม (Insurance group)
     -          ประกันสังคม (Social security)
     -          Incentive+Commision ตามยอดขาย
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ (Uniform company 2 Shirts/years)
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ (Financial benefit fund for employee)
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา (Supporting in training and education)
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual health checkups)
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual holiday)
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Discount on quality plus products)

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
         (Monday-Friday 09.30-18.30 days off during weekends and public holiday)

Job Description :

   
-            ค้นคว้าวิจัย พัฒนาสูตร กระบวนการผสม การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า
-            ศึกษา ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านเครื่องสำอาง และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง
-            ประยุกต์สูตรผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-            พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการและนำเสนอสูตร Concept ใหม่ๆ   

Job Qualification :

     -          อายุ 18 ปีขึ้นไป 
     -          จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ในกรณีที่ไม่ได้จบหลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจะต้องมีประสบการณ์การ
                 ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง อย่างน้อย 2 ปี)
     -          มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากบูพา(BUPA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อฝ่ายบุคคล

    บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20
ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
    โทร    :  02-565-5985-7
แฟกซ์  :  02-565-5724
    มือถือ  :  (+66)-98-289-1783
    E-mail  :  tewan@qualityplus.co.th
    Line-id  : Hrqpai