บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวขาวจากภายใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักเพื่อหุ่นเฟิร์ม

Quality Plus One Stop Service

วิจัยและพัฒนาโดยทีมแพทย์

วิจัยและพัฒนาโดยทีมแพทย์

สร้างสิทธิบัตรที่ทำให้แบรนด์แตกต่างและเป็น 1 เดียว

สร้างสิทธิบัตรที่ทำให้แบรนด์แตกต่าง
และเป็น 1 เดียว

ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดมืออาชีพ

ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดมืออาชีพ

วิจัยและพัฒนาโดยทีมแพทย์

Quality Plus เราคือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ที่นำนวัตกรรม Nutraceutical โภชนเภสัชเป็นทางเลือกสุขภาพของคนไทย, Natural Medicine การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ และ Preventive Medicine ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญแก่การป้องกันQuality Plus ช่วยดูแลตั้งแต่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีแลปผลิตและโรงงานผลิตอย่างครบวงจร ให้ brand ผลิตภัณห์อาหารเสริมของคุณเป็นที่รู้จัก เติบโต และประสบความสำเร็จ

Nutraceutical (นวัตกรรมเสริมอาหารแบบเภสัชโภชนา) อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทางยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา

Preventive Medicine (ปกป้องสุขภาพก่อนเกิดโรคภัย) ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญแก่การป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยมีการประยุกต์ความรู้ทุกด้านนำมาใช้ร่วมกันแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีการป้องกัน 3 ระดับ คือ

  1. การป้องกันก่อนเป็นโรค ด้วยการใช้วัคซีน การหาปัจจัยเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อให้แต่ละคนรู้จักป้องกันด้วยตัวเอง
  2. การตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ
  3. การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพหลังจากเป็นโรค เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ หรือส่งต่อโรคให้ผู้ใกล้ชิด

CHIEF RESEARCH OFFICER

Dr.Vorachoat (Ike) Karunyasopon
Natural Medicine

Natural Medicine

การดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ
Foreign Physician License #2019001 People’s Republic of China

Medical Technology

Medical Technology

การดูแลสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย
Post-graduate Medical educations in Media and Medicine from Harvard medical school

Anti-Aging

Anti-Aging

ศาสตร์แห่งความเยาว์วัย
Bachelor of Science, British Columbia Institute of Technology, British Columbia, Canada

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ( คุณหมอไอค์ ) ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา
ได้ทำการคิดค้นและวิจัยอาหารเสริมสร้างเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเเละวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

GRADUATE CERTIFICATES

ทำให้เรามุ่งมั่นค้นคว้าและเสาะหาสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Med Technology) พร้อมยกระดับประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติให้เหนือกว่า เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Supplement) เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัย และมีงานวิจัยรับรองประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ายา แต่ไม่ใช่ยา

สร้างสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ทำให้แบรนด์แตกต่างและเป็น 1 เดียว

สร้างสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำให้แบรนด์แตกต่างและเป็น 1 เดียว

ยกระดับความมั่นใจให้ธุรกิจอาหารเสริม ต้องคุ้มครองความคิดอันมีค่าของคุณ

90% ของนักธุรกิจไทย สร้างสรรค์สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยที่ไม่เหมือนใคร เพื่อความสำเร็จ อย่ายอมให้ความตั้งใจเหล่านั้นสูญเปล่า เพราะทุกไอเดียมีชีวิต ทุกความคิดมีคุณค่า โดยต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและหรือต่างประเทศ และต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ ความคุ้มครองเริ่มต้น 6 ปี สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้สูงสุดถึง 10 ปี

ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดมืออาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดมืออาชีพด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Quality Plus เรายังดูแลไปถึงการวางแผนให้ลูกค้าทราบงบประมานในการลงทุนโดยรวม Quality Plus จะวางแผนให้ลูกค้าทราบต้นทุนต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางแผน Price Structure ตามรูปแบบการขายสินค้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางแผนจุดคุ้มทุนและกำไรขั้นต้น

ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดมืออาชีพด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลคุณ ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อีกทั้งยังมีแลปวิจัยและโรงงานผลิตที่ได้มาตราฐานอย่างครบวงจรที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณเป็นที่รู้จัก เติบโตและประสบความสำเร็จด้วยการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้คุณไม่พลาดกระแส และเทรนด์ในตลาดอย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ควอลิตี้ พลัส เราค้นคว้าและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Med Technology) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพและความงามในอีกระดับที่เหนือกว่าการค้นคว้าธรรมชาติ มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง

Arabica Coffee Fitne Dietary Supplement Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักและช่วยเผาผลาญไขมันโดยใช้สารสกัด…

CALCIUM D PLUS COLLAGEN

Dietary Supplement Product สรรพคุณ : มีส่วนช่วยในการเสริมสร้…

Cocoa Fitne Dietary Supplement Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก เร่งการเผาผลาญไขมัน ช่วยบรรเทาอ…

COLLAGEN PLUS POWDER

สรรพคุณ : มีส่วนช่วย ประเภท : ผงชงดื่ม วิธีใช้ : รับประทานวั…

IMU FINGER ROOT PLUS BETA-GLUCAN

Powder Dietary Supplement Product สรรพคุณ : มีส่วนช่วยในการเ…

Japanese Matcha Green Tea Fitne Dietary Supplement Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักและช่วยเผาผลาญไขมันโดยใช้สารสกัด…

L-GLUTA COMPLEX

Dietary Supplement Product ประเภท : แคปซูล วิธีใช้ : รับประท…

Super Antioxidants Powerful Antioxidants Formula

สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านการชะลอวัยในระดับเซลล์ …

Toma Pearl Acno Plus Dietary Supplement Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลผ่านการคิดค้นและวิจัยสูตรจากแพท…

VITAMIN C FROM ACEROLA CHERRY EXTRACT

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT สรรพคุณ : มีส่วนช่วยในการเสริมสร้…

White Ginger Booster Plus

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มภูมิ