ข่าวสาร

SME D TALK คนไทยรวยได้ ด้วยเกษตรนวัตกรรม

SME D TALK

SME D TALK คนไทยรวยได้! ด้วยเกษตรนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรายการลับคมธุรกิจ มิติข่าว 90.5 ได้จัดงานเสวนา “SME D TALK คนไทยรวยได้! ด้วยเกษตรนวัตกรรม” โดยนำผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ คือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนางสาวนุตสรา รักแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเจนอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด มาแชร์ประสบการณ์การต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย และสารสกัดจากของเหลือทิ้งในภาคเกษตรเพิ่มมูลค่าจากศูนย์บาทสู่หลักล้าน โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดงาน ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเสวนาเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ร่วมเสวนามาร่วมงานอย่างมากมาย

และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ร่วมพูดคุยสอบถามถึงข้อสงสัยในการทำธุรกิจ โดยมีคนให้ความสนใจในเรื่องของสารสกัดด้าน Deep Biotech ที่บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเกษตรนวัตกรรม โดยมีแนวคิดในการนำผลิตผลทางการเกษตรมาต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น