บริการการตรวจสอบหาสารโลหะหนัก (Heavy Metal Test)

บริการการตรวจสอบหาสารโลหะหนัก (Heavy Metal Test) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 ได้กำหนดเกณฑ์สารโลหะหนักปนเปื้อนไว้ดังนี้

สารโลหะหนักเกณฑ์ที่กำหนด
ปรอท Mercury (Hg)ไม่เกิน 1 mg/kg or 1 mg/L (1 ppm)
ตะกั่ว Lead (Pb)ไม่เกิน 20mg/kg or 20 mg/L (20 ppm)
สารหนู Arsenic (As)ไม่เกิน 5mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)
แคดเมียม Cadmium (Cd)ไม่เกิน 5 mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ