fbpx

บริการทดสอบในแลป

Lab Tests

We offer full range of lab tests

PH Test

ตรวจสภาวะความเป็นกรดและด่าง
(PH Test)

เรามีบิการการตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกรุปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเหมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละประเภทจะมีค่าความเป็นกรดและด่างแตกต่างกันออกไป ด้วยค่า PH ที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากนั้นยังช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้เครื่องสำอางอีกด้วย

Viscosity Test

ตรวจวัดความหนืด
(Viscosity test)

เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าในทุกๆล็อตการผลิต การวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตในล็อตที่แตกต่างกัน มีค่าความหนืดเท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อต่อความรู้สึกเมื่อสัมผัสและทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้าหรือผิวกาย เนื่องจากในการผลิตในล็อตที่แตกต่างกัน อาจมีปัจจัยที่กระทบต่อความหนืดของตัวผลิตภัณฑ์ได้

Heavy Metal Test

การตรวจสอบหาสารโลหะหนัก
(Heavy metal test)

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559ได้กำหนดเกณฑ์สารโลหะหนักปนเปื้อนไว้ดังนี้

Learn More

 

Microbial Test

การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ
(Microbial test)

การทดสอบ เป็นการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจสอบดังกล่าวใช้เพื่อแสดงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบความเสี่ยงการปนเปื้อนที่ของเชื้อที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภายนอกที่มองเห็นได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่ออาการแพ้ ระคายเคืองต่อผู้บริโภคอีกด้วย

Leak Test

การทดสอบการรั่วซึม
(Leak test)

การตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอีกด้วย หากบรรจุภัณฑ์มีการรั่วซึมทำให้อากาศเข้าได้ จะส่งผลเสียต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ดังนั้นควรมีการตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิตทุกครั้ง

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666