บริการทดสอบพผลิตภัณฑ์ในแลป

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑเครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559 ได้กำหนดเกณฑ์สารโลหะหนักปนเปื้อนไว้ดังนี้

ตรวจสภาวะความเป็นกรดและด่าง (PH Test)

ตรวจสภาวะความเป็นกรดและด่าง
(PH Test)

เรามีบิการการตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ทุกรุปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเหมาะสมกับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์แต่ละประเภทจะมีค่าความเป็นกรดและด่างแตกต่างกันออกไป ด้วยค่า PH ที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ นั้นๆมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากนั้นยังช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้สกินแคร์อีกด้วย

ตรวจวัดความหนืด (Viscosity test)

ตรวจวัดความหนืด
(Viscosity test)

เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าในทุกๆ ล็อตการผลิต การวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตในล็อตที่แตกต่างกัน มีค่าความหนืดเท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อต่อความรู้สึกเมื่อสัมผัสและทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้าหรือผิวกาย เนื่องจากในการผลิตในล็อตที่แตกต่างกัน อาจมีปัจจัยที่กระทบต่อความหนืดของตัวผลิตภัณฑ์ได้

การตรวจสอบหาสารโลหะหนัก (Heavy Metal Test)

การตรวจสอบหาสารโลหะหนัก
(Heavy Metal Test)

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559ได้กำหนดเกณฑ์สารโลหะหนักปนเปื้อนไว้ดังนี้

สารโลหะหนักเกณฑ์ที่กำหนด
ปรอท Mercury (Hg)ไม่เกิน 1 mg/kg or 1 mg/L (1 ppm)
ตะกั่ว Lead (Pb)ไม่เกิน 20mg/kg or 20 mg/L (20 ppm)
สารหนู Arsenic (As)ไม่เกิน 5mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)
แคดเมียม Cadmium (Cd)ไม่เกิน 5 mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)

การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ (Microbial test)

การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อ
(Microbial test)

การทดสอบ เป็นการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ โดยการตรวจสอบดังกล่าวใช้เพื่อแสดงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบความเสี่ยงการปนเปื้อนที่ของเชื้อที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภายนอกที่มองเห็นได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ และผลกระทบต่ออาการแพ้ ระคายเคืองต่อผู้บริโภคอีกด้วย

การทดสอบการรั่วซึม (Leak test)

การทดสอบการรั่วซึม
(Leak test)

การตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์เป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ นอกเหนือจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอีกด้วย หากบรรจุภัณฑ์มีการรั่วซึมทำให้อากาศเข้าได้ จะส่งผลเสียต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ดังนั้นควรมีการตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิตทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ