fbpx
บริการพัฒนางานวิจัยสารสกัดและสูตรผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง และบริการที่ปรึกษา

บริการด้านการวิจัยและพัฒนาสูตร

บริการพัฒนางานวิจัยสารสกัดและสูตรผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง และบริการที่ปรึกษา

ผลไม้ท้องถิ่น

ผลไม้ท้องถิ่น

สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจ

ของเหลือจากกระบวนการเกษตร

ของเหลือจากกระบวนการเกษตร

สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล

ของเหลือจากสัตว์ทะเล

ของเหลือจากสัตว์ทะเล

วัตถุดิบจากสัตว์

วัตถุดิบจากสัตว์

Mineral Clay

Mineral Clay

อัญมณี

อัญมณี

แร่ธาตุ

แร่ธาตุ

“สู่งานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม”

การวิเคราะห์ซัพพลายเซนและของเหลือจากกระบวนการในธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรม (Supply Chain and New Value Creation Analysis)

สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจ ด้วยการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ดังเช่นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

โรงงานน้ำผลไม้ (Juice Factory)

โรงงานน้ำผลไม้ (Juice Factory) ที่มีเปลือกและเมล็ดผลไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป แต่ต้องการนำเปลือกและเมล็ดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นงานวิจัยสารสกัดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

สวนผลไม้ออแกนิค (Organic Farm)

สวนผลไม้ออแกนิค (Organic Farm) ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและส่งออก สามารถใช้ผลไม้ออแกนิคพัฒนาต่อยอดไปเป็นสารสกัดธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมูลค่าสูง

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล (Aqua Marine Factory)

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล (Aqua Marine Factory) ที่มีก้างปลา ครีบปลา เปลือกกุ้ง หรือกระดองปู ที่ต้องการหาวิธีการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับของเหลือจากกระบวนการ มากกว่าการจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ หรือต้องหาวิธีการกำจัดของเหลือ โดยการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นสารสกัดเครื่องสำอาง

บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางหรือเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง (Cosmetic Manufacturer and Brand Owner)

บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางหรือเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง (Cosmetic Manufacturer and Brand Owner) ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงงานหรือแบรนด์เครื่องสำอาง โดยการพัฒนาสารสกัดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Exporter)

ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Exporter) ที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออก ด้วยผลงานเกษตรนวัตกรรม สารสกัดที่เกิดจากงานวิจัยขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยเฉพาะการส่งสินค้าไปในประเทศโซน ยุโรป อเมริกา และประเทศจีน เป็นต้น

การตรวจสอบฐานข้อมูลวิจัย (Research Review)

การตรวจสอบฐานข้อมูลวิจัย (Research Review)

กรณีที่ต้องการพัฒนาสารสกัดจากพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร สามารถเริ่มต้นจากการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ เพื่อค้นหาแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยให้มีความน่าสนใจและเพิ่มความโดดเด่นให้กับผลงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีพืช สมุนไพร ผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตร จำนวนมาก ที่ผ่านการทำงานวิจัยมาแล้วมากมายหลากหลายสายพันธุ์ แต่อาจจะเป็นการทำวิจัยที่อยู่ในต่างพื้นที่หรือต่างประเทศ ซึ่งพืชที่ถูกปลูกด้วยสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่มีความแตกต่าง จะส่งผลให้ได้ปริมานสารสกัด หรือคุณสมบัติที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้การใช้พื้นเฉพาะถิ่นอาจจะสร้างความโดดเด่นให้กับงานวิจัยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแนวความคิด ( Idea Value Added ) หากผู้ประกอบการยังไม่ทราบกระบวนการในการสืบค้นหรือทบทวนผลงานวิจัย สามารถปรึกษาทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)
การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)

การตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัด (Properties Identification)

การตรวจสอบคุณสมบัติของสารกัดที่ได้จากพืช เป็นกระบวนที่ต้องใช้เครื่องมือในห้องแลบปฏิบัติการและขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสกัด ซึ่งเป็นความจำเป็นต้องดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร ทั้งนี้บริษัทควอลิตี้พลัสฯ มีประการณ์การทำงานวิจัยจากผลิตผลเกษตรกว่า 20 โครงการ มีเครือข่ายนักวิจัยที่ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางชีวภาพ (Bio Active Compound) หลากหลายชนิด เช่น กลุ่มสารโปรตีนที่ได้จากกากรำข้าว เมล็ดมะม่วง หรือพืชตระกูลถั่ว สารในกลุ่ม Phenolic Compound ที่ช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant) มักพบในผลไม้และพืชหลายชนิด รวมถึงสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic Compound) เช่น โคลนขาวจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเสีย (Skin Detox) หรือดินจากภูเขาไฟ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงผิว หากมีพืชหรือสารสกัดที่ต้องการตรวจสอบ

การวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางในการสกัดหรือผลิตสารสกัด รวมถึงการขยายกำลังการผลิต (Extraction Method and Production Scale)

การวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางในการสกัดหรือผลิตสารสกัด รวมถึงการขยายกำลังการผลิต (Extraction Method and Production Scale)

สารสกัดที่ต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติในการทำละลายที่ต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้กระบวนการในการสังเคราะห์สารมีความแตกต่างกันไปตามความเฉพาะของสารสกัดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสกัดสารด้วยเครื่องสกัดระบบซอกห์เลต (Soxhlet Extraction) เหมาะสำหรับสารสกัดที่มีความอ่อนไหวและไม่เสถียรกับความร้อนสูง

การสกัดแบบซุปเปอร์คริทิคอลฟลูอิด (Super Critical Fluid Extraction) เหมาะกับการสกัด สารให้กลิ่นรส (Flavoring Agent) สารให้สี (Coloring Agent) น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) คาเฟอีน (Caffeine) วิตามิน คอเลสเตอรอล เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกระบวนการสกัดอีกหลากหลายที่จำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลดระยะเวลาในการวิจัยได้ด้วยการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิจัยและทดลองวิจัยเทียบตามแนวทางที่เคยผ่านการวิจัยและตีพิมพ์ไว้ ซึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้มีการดำเนินการในแนวทางนี้อยู่เช่นกัน

การตรวจสอบฐานข้อมูลวิจัย (Research Review)

การทดสอบผลลัพธ์ (Efficacy Evaluation Test)

การทดสอบเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์สารสกัด โดยเมื่อทราบคุณสมบัติของสารสกัดต่างๆ แล้ว สามารถนำมาทดสอบผลลัพธ์ในด้านต่างๆ เพื่อนำผลทดสอบในห้องวิจัยไปใช้ในการยืนยันผลลัพธ์และนำผลทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาด ทั้งนี้สามารถนำสรสกัดที่อยู่ในความสนใจไปทดสอบเทียบกับสารสกัดที่ต้องการ เพื่อวัดประสิทธิภาพ เช่น สารสกัดที่กำลังศึกษาอยู่เป็นสารสกัดที่ช่วยในด้านความกระจ่างใจ (Whitening Effect) สามารถนำไปเทียบกับ วิตามินซี (Ascorbic Acid) หรือสารอัลฟ่าอาร์บูติน (Alpha Arbutin) โดยกำหนดเป็นช่วงของความเข้มข้นต่างๆ เพื่อดูผลลัพธ์ จากนั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยทราบแนวทางในการใช้สารสกัด และนำไปต่อยอดในด้านการ

บริการพัฒนางานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Original Development Manufacturing)

คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตต่อยอดจากสูตรผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตต่อยอดจากสูตรผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสนใจ

คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสนใจ

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากความต้องการของลูกค้า

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากความต้องการของลูกค้า

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666