บริการด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

  • คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตต่อยอดจากสูตรผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
  • คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสนใจ
  • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากความต้องการของเจ้าของแบรนด์

เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมล้ำสมัย

เพื่อตอกย้ำในการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตนวัตกรรมเพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหาร, สร้างแบรนด์อาหารเสริม, สร้างแบรนด์เวย์โปรตีน, สร้างแบรนด์โปรตีนบาร์, สร้างแบรนด์เครื่องสำอางและครีมสกินแคร์, สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และ ผลิตภัณฑ์ OEM ประเภทอื่นๆ ควอลิตี้ พลัส ได้เปลี่ยนโฉมแผนกวิจัยและพัฒนา สู่เทตโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมการวางกลยุทธให้แผนกมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าวิจัยในการต่อยอดสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ้านทางดสุขภาพและความงามที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ทำให้บริหารและการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน, ผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ครีมสกินแคร์, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม หรือ ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ในยุคที่เปลี่ยนแปลง

ผลไม้ท้องถิ่น

ผลไม้ท้องถิ่น

สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจ

ของเหลือจากกระบวนการเกษตร

ของเหลือจากกระบวนการเกษตร

สัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล

ของเหลือจาก สัตว์ทะเล

ของเหลือจาก สัตว์ทะเล

วัตถุดิบจากสัตว์

วัตถุดิบจากสัตว์

Mineral Clay

ดินแร่

อัญมณี

อัญมณี

แร่ธาตุ

แร่ธาตุ

การวิเคราะห์ซัพพลายเซนและของเหลือจากกระบวนการในธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ครีมสกินแคร์, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และ ผลิตภัณฑ์ OEM ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจ ด้วยการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ดังเช่นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

โรงงานน้ำผลไม้

โรงงานน้ำผลไม้ ที่มีเปลือกและเมล็ดผลไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป แต่ต้องการนำเปลือกและเมล็ดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นงานวิจัยสารสกัดสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

สวนผลไม้ออแกนิค

สวนผลไม้ออแกนิค ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและส่งออก สามารถใช้ผลไม้ออแกนิคพัฒนาต่อยอดไปเป็นสารสกัดธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามมูลค่าสูง

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ที่มีก้างปลา ครีบปลา เปลือกกุ้ง หรือกระดองปู ที่ต้องการหาวิธีการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับของเหลือจากกระบวนการ มากกว่าการจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ หรือต้องหาวิธีการกำจัดของเหลือ โดยการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นสารสกัดสุขภาพและความงาม

บริษัทผู้ผลิตสุขภาพและความงาม

บริษัทผู้ผลิตสุขภาพและความงาม หรือเจ้าของแบรนด์สุขภาพและความงาม ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงงานหรือแบรนด์สุขภาพและความงาม โดยการพัฒนาสารสกัดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออก ด้วยผลงานเกษตรนวัตกรรม สารสกัดที่เกิดจากงานวิจัยขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะการส่งสินค้าไปในประเทศโซน ยุโรป อเมริกา และประเทศจีน เป็นต้น

บริการทดสอบผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์

การทดสอบเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์สารสกัด โดยเมื่อทราบคุณสมบัติของสารสกัดต่างๆ แล้ว สามารถนำมาทดสอบผลลัพธ์ในด้านต่างๆ เพื่อนำผลทดสอบในห้องวิจัยไปใช้ในการยืนยันผลลัพธ์และนำผลทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาด ทั้งนี้สามารถนำสรสกัดที่อยู่ในความสนใจไปทดสอบเทียบกับสารสกัดที่ต้องการ เพื่อวัดประสิทธิภาพ เช่น สารสกัดที่กำลังศึกษาอยู่เป็นสารสกัดที่ช่วยในด้านความกระจ่างใจ (Whitening Effect) สามารถนำไปเทียบกับ วิตามินซี (Ascorbic Acid) หรือสารอัลฟ่าอาร์บูติน (Alpha Arbutin) โดยกำหนดเป็นช่วงของความเข้มข้นต่างๆ เพื่อดูผลลัพธ์ จากนั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยทราบแนวทางในการใช้สารสกัด และนำไปต่อยอดในด้านการ

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิก

เป็นการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม จากการทดสอบโดยอาสาสมัครตามจำนวนกลุ่มที่กำหนด โดยสามารถทดสอบควบคู่กับการทดสอบการระคายเคือง โดยการทดสอบจะใช้เวลาโดยประมาณ 1-3 เดือน

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในแลป

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑเครื่องสำอางและครีมสกินแคร์ และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559 ได้กำหนด…

บริการตรวจสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์

บริษัท Quality Plus เรามีให้บริการการตรวจหาสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ครีมสกินแคร์ และ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น TLC, HPLC, Titration เพื่อยืนยันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ