fbpx
ปรึกษานำสินค้าเข้า E-commerce

ปรึกษานำสินค้าเข้า E-commerce

บริการของเรา

บริการนำสินค้าฝากชายร้านค้าของเรา
บริการขายสินค้า 24 ชั่วโมง
บริการขนส่งสินค้าภายในต่างประเทศ

E-Commerce คือ

  • เป็นการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์และแฟกซ์เป็นต้น

ประโยชน์

  • ทำงานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถทำการค้าแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเปิดขายได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถ.เก็บเงิน และนำฝาก เข้าบัญชีให้คุณได้โดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจ
แบ่งปัน: