บริการปรึกษาการทำตลาดออนไลน์

“99% ของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด”พิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาสินค้า ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ เรามีบริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยทีมนักการตลาดมืออาชีพเริ่มตั้งแต่วางแผนงานโฆษณา และประเมินผลในเชิงลึกด้วยดรรชนี ROI เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการใช้โฆษณา ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้

Google Marketing

ครอบคลุมทั้งส่วนการดูแลแคมเปญโฆษณาผ่าน Google Adwordsวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรายงานผลเชิงลึกทุกๆ เดือน

Social Media Marketing

ครอบคลุมทั้งส่วนการดูแลแฟนเพจ วางแผนเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ และรายงานผลการทำโฆษณาผ่าน Social Media เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้อย่างตรงจุด

Seeding Program

การ Seed ข้อมูลเข้าไปในกลุ่ม ชุมชน หรือเว็บบอร์ดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างกระแสความสนใจให้กับสินค้า และบริการ Monitor ตอบคำถามหลังโพสต์ตลอด 1 เดือน พร้อมรายงานผล

Blogger Review

บริการรีวิวสินค้าโดย Blogger ที่มีชื่อเสียงในแวดวงสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างกระแสความสนใจในกลุ่มผู้สนใจสินค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ