รับปรึกษาและวางแผนโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหาร, อาหารเสริม, เวย์โปรตีน, โปรตีนบาร์, เครื่องสำอาง, ครีมสกินแคร์, แชมพูและแฮร์โทนิค, ยาสีฟัน และ ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและวิเคราะห์คำนวนตรงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน, ผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ครีมสกินแคร์, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์แชมพูและแฮร์โทนิค, ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน และ ผลิตภัณฑ์ OEM ประเภทอื่นๆ เพื่อการลงทุนที่เหมาะสม จะสามารถทำให้คุณกำหนดเงินในการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และยังทราบถึงกำไรขั้นต้นที่จะได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการลงทุน คืออะไร

การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตสินค้า ว่าสินค้าที่ต้องการผลิตคือสินค้าประเภทใดตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าให้ตรงกลุ่มลูกค้าว่าควรอยู่ในระดับใดเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของสินค้านั้นๆ ว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน

บริการคำนวณต้นทุน แยกเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร

การคำนวนต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้ว ว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง เช่น การจดแจ้งอย. (FDA Registration) ต้นทุนผันแปร คือ ต้นทุนที่จะถูกผันแปรตามปัจจัยต่างจากการผลิตอื่นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่สั่งผลิตจำนวนการสั่งผลิต ประเภทของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

Quality Plus เรายังดูแลไปถึงการวางแผนให้ลูกค้าทราบงบประมานในการลงทุนโดยรวม

จากการคำนวนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะทราบถึงงบประมาณโดยรวมทั้งหมดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่

Quality Plus จะวางแผนให้ลูกค้าทราบต้นทุนต่อชิ้น

เมื่อทราบงบประมาณการลงทุนทั้งหมด ก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าต้นทุนต่อการผลิตต่อชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่นำไปสู่การตั้งราคาขายได้อย่าเหมาะสม

วางแผน Price Structure ตามรูปแบบการขายสินค้า

การวางแผน Price Structure คือ การวางแผนการกำหนดราคาสินค้าที่ต้องการขาย ว่าราคาสินค้าต่อชิ้นควรมีราคาเท่าไหร่ รวมถึงสามารถวางแผนการขาย ผ่านช่องทางใดๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น

วางแผนจุดคุ้มทุนและกำไรขั้นต้น

เมื่อผ่านขั้นตอนการวางแผน Price Structure แล้ว ก็จะสามารถทราบถึงจุดคุ้มทุนการผลิตอยู่ที่จำนวนเท่าไร และกำไรต่อที่จะได้ต่อการลงทุนครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไร
ทั้งนี้ บริษัท ควอลิตี้พลัส ยังคงพัฒนาระบบ Cost Planning และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนต้นทุน ยิ่งจะช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการลงทุนและทำให้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างรอบครอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ