บริการถ่ายภาพสินค้า และแต่งภาพ

โดยขั้นตอนการถ่ายภาพมีดังนี้

  1. ประชุมเสนอและรับไอเดีย
  2. ลูกค้าชำระเงิน
  3. ดำเนินการถ่ายภาพและตกแต่ง
  4. ส่งมอบงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ