บริการออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง

บริษัทควอลิตี้พลัสฯ มีความยินดีที่จะออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ด้วยมาตรฐานวิชาชีพของนักออกแบบ โดยเราจะไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จในการออกแบบ และต้องเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่ผ่านระดับการศึกษาในสายการออกแบบเท่านั้น

โดยประเภทของ Logo ที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้มีดังนี้

 • Wordmark – เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากตัวอักษรที่ย่อมาจากคำเต็มหรือจะใช้คำเต็มก็ได้ เช่น HP, VW, PHP, ATI เป็นต้น โดยการออกแบบจะนำตัวอักษรเหล่านั้นมาประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเหมาะสมกับสินค้าหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายเหล่านี้
 • Symbolic – สัญลักษณ์ที่ไม่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมาย แต่จะออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความหมายแทนให้เหมาะสมกับสินค้าหรือองค์กรแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสัญลักษณ์องค์กร สถาบัน บริษัท ฯลฯ
 • Combination Mark – เครื่องหมายที่มีทั้งภาพและตัวอักษรรวมอยู่ในเครื่องหมายชิ้นเดียวกัน ซึ่งจะสื่อความหมายได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ จึงนิยมใช้กันมากที่สุด

Logo คือหัวใจสำคัญของแบรนด์สุขภาพและความงาม

การออกแบบโลโก้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่จะใช้สื่อถึงแบรนด์ของเรา ซึ่งจะสร้างการจดจำกับลูกค้าไปตลอด โดยโลโก้จะประกอบด้วยกัน 3 ประเภทเราจะออกแบบและให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ เครื่องสำอาง อาหารเสริมจะทำให้คุณได้โลโก้ที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาด และกลุ่มลูกค้าของคุณ

โดยขั้นตอนการออกแบบมีดังนี้

 1. ประชุมเสนอและรับไอเดีย
 2. ลูกค้าชำระเงิน
 3. ดำเนินการออกแบบ
 4. ส่งมอบงาน

“ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไง ให้อยากหยิบใช้?”

สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ต้องเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนื่องจากสินค้าที่เราทำออกไปนั้น จะไปวางอยู่ตามห้างร้านต่างๆ ถ้ามีคนเชียร์ขายก็ดีไป แต่ถ้าวางอยู่เฉยๆ แล้วจะทำยังไงดีล่ะ ให้ลูกค้าอยากหยิบดูแล้วตัดสินใจซื้อไปใช้เราขอนำเสนอบริการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่จะเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์แล้วนำมาสื่อสารผ่านบรรจุภัณฑ์ ที่จะทำให้ลูกค้าเห็นแล้วสะดุดตา

โดยขั้นตอนการออกแบบมีดังนี้

 1. ประชุมเสนอและรับไอเดีย
 2. ลูกค้าชำระเงิน
 3. ดำเนินการออกแบบ
 4. ส่งมอบงาน

บริการแพคกิ้ง

ISO 9001 ISO 22716 GMP เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

Quality Plus จึงให้ความสำคัญกับระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งก็คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

กระบวนการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดที่จะการันตีคุณภาพของสินค้าจาก Quality Plus
โดยเราได้นำเทคโนโลยีที่มีเทคนิคพิเศษซึ่งจะทำการปรับสถานะของบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานะที่ไร้ไฟฟ้าสถิต จึงทำให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกได้อย่างง่ายดายและสะอาดหมดจด หลังจากนั้นก็นำบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไปผ่านฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อ UV Radiation อีกครั้งหนึ่ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตของ Quality Plus นั้นสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ