fbpx

บริการตรวจเช็คและจดแจ้งชื่อแบรนด์ (Brand Name) และเครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการจดเครื่องหมายการค้า กับ ควอลิตี้พลัสฯ

 1. ได้รับความสะดวกสบายจากทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญเฉพาะทาง
 2. ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร
 3. ประหยัดเวลาให้คุณสามารถไปดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่ามากกว่า
 4. มีทีมงานติดตามผลการพิจารณาการยื่นจดเครื่องหมายการค้า
 5. รักษาความลับด้านธุรกิจให้กับคุณ

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)  นอกจากจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงตัวตนของเจ้าของแบรนด์แล้ว เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของแบรนด์ได้ในอนาคตอีกด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างแบรนด์จึงควรให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ

ความสำคัญของการยื่นจดเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแบรนด์ และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแบรนด์ตลอดจนเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นอีกด้วย

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)  หรือที่เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า โลโก้ (Logo) คือ  เครื่องหมายที่ใช้แสดงถึงความแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น  Acnoc, Mistine, L’Oreal, Eucerin เป็นต้น นอกจากนี้ โลโก้ (Logo) หรือ เครื่องหมายการค้า (Trade Mask) คื่อ เครื่องหมายที่เจ้าของแบรนด์จะออกแบบโดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ (Creative) เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ (Brand Identity) ออกมาอย่างโดดเด่น สร้างการจดจำ

บริการตรวจเช็คและจดแจ้งชื่อแบรนด์ (Brand Name)

ขั้นตอนในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมาย
ตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมาย
ส่งเอกสารเพื่อขอการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ส่งเอกสารเพื่อขอการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ตรวจสอบสถานะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ตรวจสอบสถานะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ตรวจสอบรายการคำขอที่โฆษณา
ตรวจสอบรายการคำขอที่โฆษณา

ขั้นตอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การตรวจ ตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. การตรวจสอบ ทราบผลภายใน 1 วัน
 2. การยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
 3. หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว รอผลการอนุมัติใบสำคัญการจดทะเบียน ประมาณ 12 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีบุคคลธรรมดา

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)

บริการจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้แก่ของเจ้าของแบรนด์ไทย บริษัท ควอลิตี้พลัส ยังให้บริการแบบครบวงจร ในการให้บริการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วย เช่น จีน, สิงคโปร์, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, ฮ่องกง, พม่า, กัมพูชา, ลาว, และกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666