5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการจดเครื่องหมายการค้า กับ ควอลิตี้ พลัสฯ

 1. ได้รับความสะดวกสบายจากทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญเฉพาะทาง
 2. ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร
 3. ประหยัดเวลาให้คุณสามารถไปดำเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่ามากกว่า
 4. มีทีมงานติดตามผลการพิจารณาการยื่นจดเครื่องหมายการค้า
 5. รักษาความลับด้านธุรกิจให้กับคุณ

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) นอกจากจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงตัวตนของเจ้าของแบรนด์แล้ว เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของแบรนด์ได้ในอนาคตอีกด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างแบรนด์จึงควรให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ

ความสำคัญของการยื่นจดเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแบรนด์ และเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแบรนด์ตลอดจนเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นอีกด้วย

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) หรือที่เจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า โลโก้ (Logo) คือ เครื่องหมายที่ใช้แสดงถึงความแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น Acnoc, Mistine, L’Oreal, Eucerin เป็นต้น นอกจากนี้ โลโก้ (Logo) หรือ เครื่องหมายการค้า (Trade Mask) คื่อ เครื่องหมายที่เจ้าของแบรนด์จะออกแบบโดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ (Creative) เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ (Brand Identity) ออกมาอย่างโดดเด่น สร้างการจดจำ

ขั้นตอนในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบความคล้ายคลึง กันของเครื่องหมาย

ตรวจสอบความคล้ายคลึง
กันของเครื่องหมาย

ส่งเอกสารเพื่อขอการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

ส่งเอกสารเพื่อขอการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบสถานะการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบสถานะการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบรายการคำขอที่โฆษณา

ตรวจสอบรายการคำขอที่โฆษณา

ขั้นตอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การตรวจ ตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. การตรวจสอบ ทราบผลภายใน 1 วัน
 2. การยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
 3. หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว รอผลการอนุมัติใบสำคัญ
  การจดทะเบียน ประมาณ 12 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีบุคคลธรรมดา

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ