การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร

ยกระดับความมั่นใจให้ธุรกิจ ต้องคุ้มครองความคิดอันมีค่าของคุณ

90% ของนักธุรกิจไทย สร้างสรรค์สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยที่ไม่เหมือนใคร เพื่อความสำเร็จ อย่ายอมให้ความตั้งใจเหล่านั้นสูญเปล่า เพราะทุกไอเดียมีชีวิต ทุกความคิดมีคุณค่า

โดยต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและหรือต่างประเทศ และต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

ความคุ้มครองเริ่มต้น 6 ปี สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้สูงสุดถึง 10 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ