fbpx
การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร

การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร

ยกระดับความมั่นใจให้ธุรกิจ ต้องคุ้มครองความคิดอันมีค่าของคุณ

90% ของนักธุรกิจไทย สร้างสรรค์สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยที่ไม่เหมือนใคร เพื่อความสำเร็จ อย่ายอมให้ความตั้งใจเหล่านั้นสูญเปล่า เพราะทุกไอเดียมีชีวิต ทุกความคิดมีคุณค่า

โดยต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและหรือต่างประเทศ และต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

ความคุ้มครองเริ่มต้น 6 ปี สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้สูงสุดถึง 10 ปี

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666