fbpx

  หนังสือรับรองการจำหน่ายเวียดนาม

  การจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศเวียดนามนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเป็นอันดับแรกคือ CFS หรือ Certificate of Free Sales ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถให้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเวียดนามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการจดทะเบียนCFS โดยสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท

  1. กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ; สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น
  2. กลุ่มสินค้าประเภทอาหารเสริม ; อาหารเสริมที่ใช้ในการรับประทานเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

  ซึ่งการจดแจ้ง CFS ในประเทศเวียดนามใช้เวลาโดยประมาณ 1-2 เดือน การจดทะเบียนสินค้าต้องใช้เอกสารต่างๆในรับรองจากประเทศไทย เพื่อไปจดแจ้งในประเทศเวียดนาม ได้แก่

  • แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.)
  • หนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sales : CFS )
  • หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient : COI )
  • หนังสือรับรองสถานที่ผลิต ( Certificate of Manufacture : COM ) หรือ หนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผลิตสินค้า

  Quality Plus ร่วมกับ Quality Plus Vietnam เราให้บริการรับจดแจ้งและนำเข้าสินค้าให้อย่างครบวงจร เพียงเท่านี้ผู้ส่งออกก็พร้อมขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนาม

  แบ่งปัน:
  Line
  โทรศัพท์
  Facebook Messenger
  Messenger
  Line
  โทร.

  โทรหาเรา

  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  +66-61-396-3666