fbpx

โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรมเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา php และ javascript และมี MySql เป็นฐานข้อมูล มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลการจองห้องประชุม ของหน่วยงานหรือบุคคลนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติมากมาย อาธิเช่น มีระบบการบันทึกรูปห้องประชุมอย่างถูกต้อง, มีระบบการอนุมัติโดยโปรแกรมหากไม่มีผู้รับผิดชอบห้องประชุมโดยตรง, มีระบบกำหนดต้องจองห้องล่วงหน้าก่อนกี่วันโดยหากไม่อยู่ในการกำหนดจะจองไม่ได้ เป็นต้น

  • ผู้ใช้งาน : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. หน่วยงานหรือบุคคล 2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
  • ระบบ : สามารถขึ้นใช้ได้ทั้ง internet และ เครือข่าย Lan
  • รายงาน : สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องปริ้นและเป็น Excel
  • ความปลอดภัย : มีระบบล๊อกอิน (มีusername และ password ในการเข้าใช้ระบบ)
แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666