fbpx

  • ระบบจัดการและประเมินผลการปฎิบัติงานสมัยใหม่
  • ระบบประเมินที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกฐานข้อมูล
  • ระบบประเมินที่สามารถดูข้อมูลอัพเดทได้ตลอดเวลา
  • ระบบประเมินที่ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมข้อมูล
  • ระบบประเมินที่ช่วยลดเวลาการประเมินพนักงาน
  • ระบบประเมินที่รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ไอแพด และคอมพิวเตอร์

สามารถกำหนดและวัดผลตัวชี้วัดการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา วิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ช่วยให้การทำงานของพนักงานมีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเป้าหมายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทำงานของทุกคนในองค์กรให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ช่วยให้การให้รางวัลหรือผลตอบแทนมีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึดรักและผูกพันกับองค์กรส่งเสริมการทำงานแบบปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666