fbpx
Customer Database System

Customer Database System

ทรัพยากรต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นต้นทุนของการผลิตจวบจนทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในโลกยุคที่ทุกอย่างพึ่งพาเทคโนโลยีทรัพยากรที่เข้ามามีบทบาทและมีมูลค่าสูงคงหนีไม่พ้นทรัพยากรที่เรียกว่า Data (ข้อมูล) ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลของลูกค้า ทางเราจึงพัฒนาระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อง่ายต่อการนำไปประยุกค์ใช้

Customer Database System คือ ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าแต่ละบุคคลทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ช่องทางการติดต่อ สินค้าและบริการที่ลูกค้าสนใจ เป็นต้น Customer Database System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ด้านการขายและ การตลาด เช่น การเพิ่มยอดขาย การออกโปรโมชั่นที่ตรงกลุ่มลูกค้า ช่วยลดต้นทุนการสื่อสารทางการตลาด ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และช่วยการสืบค้นประวัติลูกค้าเก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโอกาสทางการขายใหม่

ทำไมต้องใช้โปรแกรม Customer Database ของเรา

  • ใช้งานงาย สะดวก ไม่ซับซ้อน
  • ส่ง E-Mail โดยอัตโนมัติ ถึงลูกค้า
  • Link กับ Sale Database เพือตรวจเช็คสถานภาพลูกค้า
  • ประหยัดเวลา และการทำงานมีประสิทธิภาพ
  • สร้างรายงานในรูปแบบกราฟ หรือ Export เป็น Excel

บริการของเรา

  • บริการให้คำปรึกษาในการสร้างระบบ Customer Database System
  • บริการพัฒนาระบบ Customer Database System ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจ
  • บริการดูแลและพัฒนา Customer Database System และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น Sale Database System
แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666