fbpx

ระบบจัดการตัวแทนจำหน่าย

ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (Distributor Management System)

ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (Distributor Management System) ภายใต้ Online Marketplace จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการซื้อขายสินค้าเครื่องสำอางในอนาคต โดยทางบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ได้ลงทุนในบริษัทอีโวค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสาย Digital ที่จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสุขภาพ ความงาม และแฟชั่น (Health, Beauty & Fashion) โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหา (Pain Points) ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้

 1. เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง
 2. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 3. กลุ่มผู้บริโภคสินค้า

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสุขภาพ ความงาม และแฟชั่น แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

การค้าปลีกแบบดั้งเดิม - (Traditional Trade)

Traditional Trade

การค้าปลีกแบบดั้งเดิม

การค้าปลีกแบบสมัยใหม่ - (Modern Trade)

Modern Trade

การค้าปลีกแบบสมัยใหม่

การค้าผ่านระบบออนไลน์ - Ecommerce

Ecommerce

การค้าผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งในแต่ละช่องทางการกระจายสินค้าแต่ละประเภทนั้น ต่างมีปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าของแบรนด์ ต้องแบกรับภาระดังต่อไปนี้

1. ปัญหาด้านความเสี่ยงและความยุ่งยากของเแบรนด์เครื่องสำอางไทย

การค้าปลีกแบบดั้งเดิม - (Traditional Trade)

ปัญหาช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม

 1. ต้องพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้/มีอำนาจการต่อรองต่ำ
 2. ไม่สามารถเก็บฐานข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยได้ (Reseller Database)
 3. การตัดราคาจากตัวแทนจำหน่าย (Price War) ส่งผลให้วงจรอายุของผลิตภัณฑ์สั้น
 4. ไม่มีฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า
การค้าปลีกแบบสมัยใหม่ - (Modern Trade)

ปัญหาช่องทางการค้าปลีกแบบสมัยใหม่

 1. แบรนด์ไม่มีเงินทุนมากพอเพื่อชำระค่าแรกเข้าในร้านค้าในกลุ่ม Modern Trade
 2. แบรนด์ถูกเอาเปรียบจากส่วนแบ่งการค้าที่สูง (Trade Margin) โดยไม่ได้การันตียอดขาย
 3. แบรนด์ไม่สามารถเก็บฐานข้อมูลของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าได้ (Consumer & End User)
 4. แบรนด์ไม่สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า
การค้าผ่านระบบออนไลน์ - Ecommerce

ปัญหาช่องทางการค้าผ่านระบบออนไลน์

 1. แบรนด์ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน Ecommerce Platform Technology
 2. แบรนด์ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน Ecommerce Platform Technology
 3. ระบบ Ecommerce Platform ในปัจจุบันยังขาดระบบการบริหารตัวแทนจำหน่ายในระบบออนไลน์
 4. ระบบ Ecommerce ในปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นช่องทางในการทำรายได้หลักให้กับแบรนด์ขนาดกลางและแบรนด์ขนาดใหญ่ได้

2. ปัญหาด้านความเสี่ยงและความยุ่งยากของตัวแทนจำหน่าย

people-icon
 1. เงินลงทุนในการสั่งซื้อสินค้า

  1. เงินลงทุนในการสั่งซื้อสินค้า

  01
 2. สต็อกสินค้าปริมาณมาก

  2. สต็อกสินค้าปริมาณมาก

  02
 3. ขายตัดราคา

  3. ขายตัดราคา

  03
 4. ความยุ่งยากในการแพคสินค้าและจัดส่งสินค้า

  4. ความยุ่งยากในการแพคสินค้าและจัดส่งสินค้า

  04

ปัญหาด้านความเสี่ยงและความยุ่งยากของตัวแทนจำหน่าย

 1. ตัวแทนจำหน่ายใช้เงินลงทุนในการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่สูง เนื่องจากแบรนด์จูงใจให้ซื้อสินค้าในปริมาณสูงแลกเปลี่ยนกับส่วนลด หรือของกำนัลต่างๆ ที่มาในรูปแบบของทองคำ ตั๋วเครื่องบิน เงินสด ฯลฯ
 2. ตัวแทนจำหน่ายต้องแบกรับความเสี่ยงในการสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการรับส่วนลด และของรางวัลจากเจ้าของแบรนด์ ทำให้ต้องแบกรับความเสี่ยงสินค้าขายไม่ได้ และสินค้าหมดอายุ
 3. การขายตัดราคาของตัวแทนจำหน่ายรายอื่น เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายในตลาดมีจำนวนมากและมีการแข่งขันทางการขายสูง จึงต้องจัดโปรโมรชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อผลักดันสินค้าที่อยู่ในสต็อกออกก่อนที่สินค้าจะหมดอายุ ทำให้เกิดการขายสินค้าตัดราคากัน (Price war) จนบ่อยครั้งยอมขายขาดทุนเพื่อให้ได้เงินสดคืนกลับมา
 4. ความยุ่งยากในการแพคสินค้า และจัดส่งไปยังลูกค้า ในกรณีที่มีจำนวนการสั่งซื้อมากขึ้น ทำให้ตัวแทนมีค่าใช้จ่ายค่าพัสดุค่าขนส่ง และค่าจ้างพนักงานแพคของ ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น

3. ปัญหาด้านความเสี่ยงและความยุ่งยากของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้า

สินค้าปลอม

สินค้าปลอม

ไม่ได้รับสินค้า

ไม่ได้รับสินค้า

ได้รับสินค้าล่าช้า

ได้รับสินค้าล่าช้า

ปัญหาด้านความเสี่ยงและความยุ่งยากของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้า

 1. ผู้ซื้อสินค้าต้องแบกรับความเสี่ยงจากเนื่องจากมีโอกาสที่จะเป็นสินค้าปลอม เมื่อซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์และช่องการค้าปลีกแบบดั้งเดิม
 2. ผู้ซื้อสินค้าอาจไม่ได้รับสินค้า เมื่อสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือถูกโกง
 3. ผู้ซื้อสินค้าพบกับความยุ่งยากและความล่าช้าเมื่อต้องสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ต้องพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนใช้เวลานานกว่าจะตอบกลับ

ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย Distributor management system (DMS)

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้การสร้างแบรนด์ระหว่างเจ้าของแบรนด์ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า ได้แก่

ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย Distributor management system (DMS)
 1. การแก้ปัญหาให้เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง (Brand Owner)
  • จัดเตรียม Ecommerce Platform และ Function เพิ่มช่องทางการขายให้กับแบรนด์
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้กับแบรนด์แบบ Customization
  • แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทุกระดับรวมถึงฐานข้อมูลของผู้ซื้อและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาระบบค้าปลีกแบบสมัยใหม่ โดยลดค่าแรกเข้า
  • ตัดปัญหาการเกิดสงครามราคาและทำให้แบรนด์มีอายุผลิตภัณฑ์ที่ยาวขึ้น
    
 2. การแก้ปัญหาให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor)
  • ลดปัญหาการบังคับให้ตัวแทนจำหน่ายที่ต้องมีภาระในการกักตุนสินค้า
  • ตัวแทนจำหน่ายมีเครื่องมือ (Deep Link & QR Code) ในการประชาสัมพันธ์สินค้า และส่งเสริมการขาย
  • ตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบยอดการซื้อขายย้อนหลังผ่านหน้าจอแสดงผล (Dashboard)
  • ตัวแทนจำหน่ายมีแรงจูงใจในการขายด้วยระบบการให้ผลตอบแทนพิเศษและเงินโบนัส (Incentive & Bonus)
    
 3. การแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค (Consumer)
  • ระบบการคัดกรองสินค้าจริงจากเจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเท่านั้น
  • การกำหนดราคามาตรฐานเพื่อลดการเอาเปรียบผู้บริโภค
  • การตรวจสอบและการันตีคุณภาพสินค้าในด้านของมาตรฐานและการรับรองต่างๆ
  • ช่องทางการชำระเงินที่มีความหลากหลายและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666