ผลงานนวัตกรรมใหม่ด้านสารสกัด: นาโนสเฟียส์ (Nanosphere) จากนักวิจัยระดับโลก วงการบิ้วตี้ไม่รู้ไม่ได้

  • นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) นวัตกรรมใหม่ด้านสารสกัดสำหรับธุรกิจสายบิ้วตี้ ผลงานจากนักวิจัยระดับโลก ชือศาสตราจารย์ ดร. ชิโนบุ อิโตะ อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคโอ นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่เคยทำผลงาน Vitamin C Derivative
  • นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) นวัตกรรมใหม่ ที่เรียกว่า นาโน เอนแคปซูเลชั่น (Nano Encapsulation) คือ การกักเก็บสารสกัดให้เสถียรภาพในระดับนาโนที่สามารถนำสารสกัดเข้าสู่ชั้นผิวที่ลึกได้ตามความต้องการอย่างตรงจุด
  • นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสารสกัดสมุนไพรไทย และสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยให้มีแบรนด์มีเอกลักษณ์ (Brand Identity) และทำให้คู่แข็งเลียนแบบได้ยาก

นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) คืออะไร

นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) คือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ผลงานของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ชิโนบุ อิโตะ อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคโอ ที่เคยสร้างผลงานสายความงามระดับโลก ชื่อผลงาน Vitamin C Derivative จนเป็นที่ยอมรับในวงการความงามระดับโลก

นาโนสเฟียร์ (Nanosphere) คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ของการกักเก็บสารสกัดในระดับนาโน เรียกว่า นาโน เอนแคปซุเลชั่น (Nano Encapsulation) ด้วยการนำสารสกัดที่ต้องการมาห่อหุ้มด้วยอนุพันธ์ของวิตามินซีและวิตามินอีที่ซ้อนกันหลายๆ ชั้นเพื่อเพิ่มความคงตัว (Stability) ของสารที่ถูกกักเก็บไว้ด้านใน ไม่ให้เกิดการออกซิเดชั่น (Oxidation) หรือ การทำปฏิกิริยาเมื่อสารได้รับธาตุอ๊อกซิเจนส่งผลให้สารเหล่านั้นยังคงสภาพเดิมเมื่อต้องนำไปผสมในสูตร และปกป้องให้ผลิตภัณฑ์มีสภาพคงเดิมไม่เปลี่ยนสีหรือเสียคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำพาสารเข้าสู่ผิวได้ในชั้นที่ลึกตามความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม

ความคงตัวของสูตร Stability

ความคงตัวของสูตร

ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ภาพลักษณ์แบรนด์ / ลอกเลียนยาก (Brand Identity / Imitability)

ภาพลักษณ์แบรนด์ / ลอกเลียนยาก

ประโยชน์ของนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) ต่ออุตสาหกรรมความงาม

  1. ทำให้สูตรผลิตภัณฑ์มีความคงตัว (Stability) ไม่เกิดการออกซิเดชั่น (Oxidation) หรือเปลี่ยนสภาพได้ง่าย
  2. สามารถใช้ขึ้นสูตรผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในน้ำ และน้ำมัน ง่ายต่อการพัฒนาสูตร และทำให้สูตรผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ (Brand Identity) ที่ชัดเจน ยากต่อการลอกเลียนแบบ
  3. ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เนื่องจากนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) สามารถนำสารสกัดเข้าสู่ชั้นผิวที่ลึกได้ตามต้องการและตรงจุด

ภาพเปรียบเทียบการซึมเข้าสู่ชั้นผิวของนาโนสเพียร์

จากการเปรียบเทียบในการซึมเข้าสู่ชั้นผิวระหว่างการใช้กรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic-acid) กับ การใช้เทคนิคนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) จะพบว่าการใช้เทคนิคนาโนสเฟียร์สารสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกและมากกว่า อีกทั้งผลทดสอบของผลิตภัณฑ์ครีมและโลชั่นสำหรับลดเรือนริ้วรอยที่มีนาโนสเฟียร์เป็นส่วนประกอบให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเป็นอย่างมาก

การนำเทคนิคนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) เพื่อไปใช้งาน

การห่อหุ้มด้วยเทคนิคนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จากประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท ควอลิตี้ พลัส ได้ทำการสัญญาร่วมกับพาร์ทเนอร์ นักวิจัยชาวญี่ปุ่น เป็นผู้มีสิทธิ์ในการนำมาใช้งานแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ถ้าหากท่านใดสนใจในการนำเทคนิคนาโนสเฟียร์ (Nanosphere) ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ และเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจน แตกต่างจากแบรนด์คู่แข่ง พร้อมยกระดับแบรนด์สู่ตลาดสากล สามารถติดต่อโดยตรงมายัง บริษัท ควอลิตี้ พลัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ