งานวิจัยด้านไบโอเทค

Deep Biotechnology ผลงานวิจัยสารสกัดจากพืช เพื่ออุตสาหกรรมความงาม

นตลอดระยะเวลาการทำงาน ของบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เราร่วมพัฒนาผลงานทางวิชาการและการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสร้างผลงานวิจัยในด้านสารสำคัญจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสูตรผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมีผลงานวิจัยเชิงลึกมากกว่า 30 ผลงาน

สารสกัดแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จากข้าวโพดม่วง
สารสกัดโลวาสตาติน (Lovastatin) จากข้าวแดง
• สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซท (Protein Hydrolysate) จากข้าวหอมมะลิ
สารสกัดอัลบูมิน (Albumin) จากข้าวหอมมะลิ
สารสกัดโปรตีน (Mango Seed Protein) จากเมล็ดมะม่วง
สารสกัดจากหมาก (Areca nut Extract)
แบ่งปัน:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •