ข่าวสาร

QUALITY PLUS ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 22716:2007

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 (Quality Management) และระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางค์มาตรฐาน ISO 22716:2007 (Cosmetic – Good Manufacturing Practices – GMP) ให้กับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.) โดยรับมอบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นฯ มอบใบรับรอง ISO 9001:2008 และ ISO 22716:2007 ให้กับ ประธานบริษัทฯ และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมแสดงความยินดี ภายใต้ขอบข่ายการรับรอง Manufacturing of Skincare products, Manufacturing of Facial Care products, and Manufacturing of Hair care products เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค ในความปลอดภัยและใส่ใจมาตรฐานทุกกระบวนการผลิต