fbpx

Quality Plus ร่วมบันทึกร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและคุณวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award ) กับคุณสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและคุณสมชาติ  น้อยศิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ณ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ  โดยการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ในการเป็นต้นแบบองค์กรประเภท SMEs ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับองค์กรและตอกย้ำความเป็นผู้นำบริษัทรับผลิตครีมมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง

 

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666