ข่าวสาร

QUALITY PLUS ร่วมกับว.การบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท Quality Plus ร่วมกับวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ICBD Consulting จัดกิจกรรมสัมมนา “Junior SMEs เส้นทางลัด สู่ธุรกิจทำเงินล้าน” ณ ห้องซากุระ โรงแรมจัสมิน ถนนสุขุมวิท เพื่อให้ความรู้ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับการทำธุรกิจ ทั้งสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะมีธุรกิจ SMEs เป็นของตัวเองและผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว

กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์ตลาด, การหาแหล่งเงินทุน, การบริหารเงิน รวมถึงการวางแผนธุรกิจ จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณวิรัช กฤษณังกูร Vice president หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ ธนาคาร CIMB Thai จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัท Quality Plus และ ดร.กฤชนนท์ ห่อทองคำ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ สร้างความประทับใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมสัมมนากว่า 60 ท่านเป็นอย่างยิ่ง นี่จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาและองค์กรธุรกิจ ในการจะส่งเสริมธุรกิจ SMEs ภายในประเทศ ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นไปในอนาคต.