fbpx

QUALITY PLUS ตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Quality Plus ปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
2.สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร
3.เพื่อเป็นพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของผู้บริหาร

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666