ข่าวสาร

Quality Plus จัดสัมมนาหัวข้อ China Cosmetics Market

วันที่ 12 กรกฎาคม 2018 เวลา 13.30-16.30 น. บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ China Cosmetics Market “ ทำตลาดเครื่องสำอางอย่างไรให้ไปไกลในประเทศจีน ” ณ ห้องประชุมบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ โดย Mr. Jun Jiang กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าเครื่องสำอางไทย และ E-commerce

โดยภายในงานผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 20 คนได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce ของตลาดจีนที่ประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง 1.China Cosmetics Overview 2.Marketing Channels 3.Distribution Channels 4.Branding Steps ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ควอลิตี้พลัสฯ ได้มอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้มีโอกาสก้าวไกลในตลาดจีน