Mela X10 Cream

ควบคุมลึกถึงระดับยีนส์ ที่เป็นต้นกำเนิดของการเกิดฝ้า
ครีมบำรุงผิวลดเลื้อนฝ้า กระ จุดด่างดำ ผิวหมองคล้ำ
ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานีนที่เป็นสาเหตุการเกิดของ ฝ้า กระ จุดด่างดำ,
ช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส เรียบเนียน, ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า
ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว

ประกอบด้วย

Seashine

Seashine

สารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาล 2 ชนิด คือ Alaria Esculenta และ Undaria Pinnatifida

 • โดยสารจะเข้าไปควบคุม ยีนส์ต้นกำเนิดในการผลิตเม็ดสีเมลานิน
 • ยับยั้งการผลิต Enzyme ซึ่งควบคุมทุกขบวนการในระดับยีนส์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้า
Tranexamic Acid

Tranexamic Acid

สำรที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลำนิน ซึ่งเป็นสำเหตุของฝ้ำ กระ จุดด่ำงดำ ให้แลดูจำงลง กรดทำเซมิค มีผลในกำรยับยั้งกำรไหลของเลือด และประยุกต์ใช้ในกำรรักษำฝ้ำ กระ และจุดด่ำงดำพร้อมปรับสภำพผิวให้ขำว กระจ่ำงใส มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรสร้ำงเม็ดสีมำกกว่ำปกติ จึงทำให้ผิวดูสว่ำงสดใส

Amitose GOA

Amitose GOA

Amitose GOA หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า GO-VC (Glyceryl Octyl Ascorbate)

 • มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ช่วยทำให้ผิวขาวใส
 • ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เซลล์ผิวหนัง
 • มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสท์ (Fiberblast)
 • เพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนกับผิว
Sodium Hyaluaronate

Sodium Hyaluaronate

ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใต้ชั้นเซลล์ผิว เมื่อผิวมีความชุ่มชื้นเพียงพอผิวหน้าจะแลดูเรียบเนียน กระชับ แลดูมีชีวิตชีวา ผิวหน้าจึงดูอ่อนเยาว์ มีสุขภาพดี และการสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างต่อเนื่องด้วย Sodium Hyaluronate จะช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ริ้วรอยแห่งวัย และความแห้งกร้านที่เกิดจากการขาดการบำรุงได้เป็นอย่างดี

Alpha Arbutin

Alpha Arbutin

สกัดได้จากพืช Bearberry ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวให้ขาว (Skin Whitening Agent) ช่วยลดฝ้า กระ และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผิวดู กระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

แบ่งปัน:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •