องค์กรแห่งความสุข

บริษัท ควอลิตี้พลัสร่วมลงนามข้อตกลงเป็นภาคีองค์กรแห่งความสุข (MOU)

บริษัท ควอลิตี้พลัสร่วมลงนามข้อตกลงเป็นภาคีองค์กรแห่งความสุข (MOU) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาบริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ และโครงการพัฒนาการสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูยน์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการนี้สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคีกับหน่วยงานภาคีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโดสินทร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ..

อ่านต่อ..

ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์ครบวงจร ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ  จำนวนกว่า 100 ราย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากบริษัทเวอร์แล็บ จำกัด มาให้บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจร่างกาย ตามรายการ ดังนี้  การตรวจเอ็กซเรย์, การตรวจเลือด, เช็คความดัน, เช็คสายตา ,เช็คความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสทเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผลิตครีม รับสร้างแบรนด์ ที่ได้รับมาตรฐารสากล มีนโยบายการบริหารองค์กรสร้างสุข…

อ่านต่อ..
สู่อุตสาหกรรมความงาม

ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จบกันไปแล้วนะครับกับงานสัมมนา ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงานได้มีการกล่าวถึงหัวข้อ การสร้างแบรนด์อย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกิจโดยตอบโจทย์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ว่าเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอีกช่องทางหนึ่ง การทำความร่วมมือกับทีมนักวิจัย เพื่อนำงานวิจัยมาใช้พัฒนาสินค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคในระยะยาว การหาแหล่งเงินทุนโดยการเขียนยื่นข้อเสนอโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกับงานวิจัยที่ได้มีการจัดทำร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยื่นในการทำธุรกิจ  อ่านต่อ..

อ่านต่อ..

รางวัล ASEAN Business Awards 2018 (ASEAN BAC)

รางวัล ASEAN Business Awards 2018  (ASEAN BAC) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ธุรกิจ SMEs ยอดเยี่ยม (SME Excellence) และ รางวัลในงาน ASEAN Business Award 2018 ซึ่งงานประกวดรางวัล ASEAN Business Award นี้ มีการจัดเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council) เป็นการประกวดรางวัลเพื่อสรรหาสุดยอดธุรกิจ SMEs ของภูมิภาคอาเซียน จากสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ…

อ่านต่อ..
SME D TALK

SME D TALK คนไทยรวยได้ ด้วยเกษตรนวัตกรรม

SME D TALK คนไทยรวยได้! ด้วยเกษตรนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรายการลับคมธุรกิจ มิติข่าว 90.5  ได้จัดงานเสวนา “SME D TALK คนไทยรวยได้! ด้วยเกษตรนวัตกรรม” โดยนำผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ คือ นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนางสาวนุตสรา รักแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเจนอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด มาแชร์ประสบการณ์การต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย และสารสกัดจากของเหลือทิ้งในภาคเกษตรเพิ่มมูลค่าจากศูนย์บาทสู่หลักล้าน โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ…

อ่านต่อ..

ร่วมสมทบทุน งานวิจัยผลิตยาต้านหรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์

โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมสมทบทุน งานวิจัยผลิตยาต้านหรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำเงินจาก โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน สมทบทุนงานวิจัยผลิตยาต้าน หรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้ง โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน เพื่อเป็นกองทุนเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR)  ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ควบคู่ไปกับการบริหารองค์สร้างสุข (Happy Workplace)  คือ สร้างให้คนในองค์กรมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ และใส่ใจในเนื้องานคุณภาพ เพื่อให้คนและองค์กรได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความสำเร็จร่วมกันทั้งทีม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คนในองค์กรมีน้ำใจ…

อ่านต่อ..
มาตรฐาน ISO 22716

ISO 22716

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22716 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตและองค์กรธุรกิจเครื่องสำอางที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อ่านต่อ..

อ่านต่อ..
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตและองค์กรธุรกิจเครื่องสำอางทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อ่านต่อ..

อ่านต่อ..
มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)

มาตรฐานแรงงานไทย 2018

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553) บริษัท ควอลิตี้พัลส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553) ตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน อ่านต่อ..

อ่านต่อ..
โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 ในโครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ในอันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ..

อ่านต่อ..