ข่าวสาร

มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องสำอา

มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตและองค์กรธุรกิจเครื่องสำอางทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ตามที่ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “คุณภาพดีเด่น เน้นความปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล” โดยนำการบริหารจัดการระบบบริหารงานคุณภาพแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือ มีการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

และในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

โรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 เหมาะกับใคร?

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 Development and Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care เหมาะกับผู้สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผิว หน้า และเส้นผม ที่กำลังมองหา หรือกำลังตัดสินใจเลือกโรงงานที่ต้องการทำตลาดในประเทศไทย และตลาดใน AEC เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด AEC อีกด้วย