ข่าวสาร

มาตรฐาน ISO 22716 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

มาตรฐาน ISO 22716

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22716 ที่อุตสาหกรรมโรงงานผลิตและองค์กรธุรกิจเครื่องสำอางที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้นำแนวทางการจัดการระบบการจัดเก็บเอกสาร, การควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามระะเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) โดยบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ผู้เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางได้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบคุณภาพของโลก

ทำไม บริษัท ควอลิตี้พลัส ฯ จำเป็นต้องมีมาตรฐาน ISO 22716

เนื่องจาก บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผิวหน้า และเส้นผม ที่ได้มีการขยายสาขาไปต่างประเทศ เช่น จีน, เวียดนาม, พม่า นอกจากนี้ยังมีบริษัทพันธมิตรทั่วโลกมากมาย ทั้งในแถบเอเชียน, สหภาพยุโรป, ทวีปยูเรเซีย ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของสินค้า และให้เราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันในระดับโลก

โรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้มาตรฐาน ISO 22716 เหมาะกับใคร?

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22716 Development and Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care เหมาะกับผู้สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผิว หน้า และเส้นผม ที่กำลังมองหา หรือกำลังตัดสินใจเลือกโรงงานที่ต้องการทำตลาดในประเทศไทย และตลาดในสหภาพยุโรป เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดได้อีกด้วย