โครงการฝึกงาน (Internship)

อนาคตของคุณสร้างได้ที่ Quality Plus
เปลี่ยนชั่วโมงเรียน ให้เป็นชั่วโมงทำงานที่น่าจดจำ

ประตูแห่งโอกาสของคนมีฝัน

การก้าวเดินบนเส้นทางสายอาชีพอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักศึกษา

และบัณฑิตจบใหม่ แต่ด้วยโอกาสที่เราเปิดกว้างนี้เชื่อว่าจะทำให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้พบกับประสบการณ์การทำงานอันน่าจดจำ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตที่แต่ละคนใฝ่ฝันไว้อีกด้วย

คุณต้องการมีส่วนร่วมแบบไหน?

โครงการฝึกงานร่วมฝึกงานกับทีมงานมืออาชีพเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อรับโอกาสแห่งการเรียนรู้

และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่   สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขา Digital Marketing, สาขา Graphic Designer หรือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ ***สาขาอื่นๆ โปรดโทรสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณา***

  • ส่ง Resume ,Portfolio และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่จะเข้ามาฝึกงาน
  • มีความสนใจในเทรนด์ตลาดเครื่องสำอาง, การตลาดเครื่องสำอาง พร้อมเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งใหม่อยู่เสมอ

***ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเอกสาร และจะอีเมล์หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ เมื่อผ่านการพิจารณา***

ประสบการณ์ดีๆ สำหรับคุณ

  • การต้อนรับอย่างอบอุ่น รู้จัก Quality plus ให้มากขึ้น โดยการเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฝึกงาน

ปูพื้นฐานสู่ความเข้าใจ

  • ร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดทางธุรกิจด้านการจัดการและทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็น ต่อสายงานที่คุณมีส่วนร่วม

เปิดมุมมองสู่ประสบการณ์ใหม่

  • นำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมอบข้อเสนอแนะ ให้กับทีมงาน

การประเมินผล

  • เรียนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของคุณผ่านคำแนะนำจากทีมงานผู้ดูแล

สร้างเครือข่าย

  • พบปะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

สมัครเข้ารับโครงการฝึกงานในกรุงเทพฯ