fbpx
นางสาวนวพร พันจริต

น.ส. นวพร พันจริต

ชื่อ นางสาวนวพร พันจริต (ฟรอยด์) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนก Research and Development ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 มถิ นุ ายน – 31 กรกฎาคม 2561 ความประทับใจ “สิ่งที่ฉันประทับใจในการมาฝึกงานที่นี้คือ พี่ๆที่นี่น่ารักมาก เป็นกันเองและดูแลน้องๆดี ทุกคนพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสอนงานฉันดีมาก ทาให้จากตอนแรกที่มาไม่รู้อะไรเลย เนื่องจากเป็นเคมีเพียว ไม่ใช่เคมีเครื่องสาอาง จนฝึกงานจบได้รู้ถึงวิธีการทางาน วิธีการคิดสูตร ครีม มากมาย นอกจากประทับใจเรื่องสังคมในนี้แล้ว ก็ประทับใจที่ ที่นี้ให้งานนักศึกษาฝึกงานได้คุ้มค่า คือ ไม่มีเวลาไหนเลยที่ใช้เปล่า เพราะมีทั้งโปรเจ็ค แล้วก็งานพื้นฐานที่ต้องทาในแต่ละวัน ทาให้ฉันรู้จักวางแผนงาน คิดงานอย่างเป็นระบบ สอนให้ฉันรู้ซึ้งถึงความล้มเหลว ความพยายาม ความกระตือรือร้นในการทางาน รู้สึกได้ถึงการได้ลงสนามการทางานอย่างแท้จริง และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ขอบคุณทุกความเอาใจใส่ และการดูแลให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ”

อ่านต่อ..
น.ส. ปาณิสรา สิงหเสนี

นางสาวปาณิสรา สิงหเสนี – เรื่องราวความประทับใจขณะฝึกงาน

ชื่อ นางสาวปาณิสรา สิงหเสนี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนก Research and Development ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 มถิ นุ ายน – 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องราวความประทับใจขณะฝึกงาน ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาของการฝึกงาน ในช่วงแรก ๆ ต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างกังวลค่ะ ว่าหนูจะสามารถช่วยงานพี่ ๆ ที่แล็บได้ ไหม หรือพี่ ๆ จะชอบพวกหนูไหม แต่เมื่อพอฝึกงานไปได้สักพักพบว่าพี่ ๆ ที่แล็บและ พี่ ๆ จากแผนกอื่นใจดีและเป็นกันเองมาก ๆ สามารถพูดคุยกันได้แทบทุกเรื่อง ทำงานแล้วไม่เครียดเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีโปรเจ็คให้พวกหนูได้ทำ เป็นการฝึกฝนทักษะการคิด และแก้ปัญหาให้กับบริษัท และทำให้พวกหนูได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางมากมาย เพราะพวกหนูเรียนทางด้านเคมีมา ทำให้ไม่ค่อยมี ความรู้ทางด้านเครื่องสำอางเท่าไหร่ หลังจากจบฝึกงานกับที่นี่ไป ทำให้หนูมองเครื่องสำอางต่างไปจากเดิมเยอะพอสมควร…

อ่านต่อ..

น.ส. ชิตพงษ์- ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. ชิตพงษ์ Major: ระยะเวลา: 02/03/2561-31/05/2561 แผนก: คิดค้นผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ ฝึกงาน จากที่ตนเองได้เล่าเรียนมาในมหาวิทยาลัยการทำสูตรการตั้งตำรับเครื่องสำอางมาซึ่งมีกระบวนการทำมีความแตกต่างจากที่ฝึกงาน โดยที่ฝึกงานกระบวนการทำหรือผลิตมีความรวดเร็วนอกจากได้ลงมือทำงานแล้วก็ยังได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีพี่ๆ R&D ที่หน้าตาดีทุกคนให้คำปรึกษาตลอดอีกด้วย ทั้งสนุก ได้ความรู้ ได้สูตรตำรับใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอีกด้วย ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับข้าพเข้ามาฝึกงานในบริษัทนี้  

อ่านต่อ..

น.ส. รมณีกาญจน์-ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. รมณีกาญจน์ Course: Bachelor in Cosmetic Science ระยะเวลา: วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 แผนก: R&D สิ่งที่ดิฉันประทับในการมาฝึกงานที่บริษัท Quality Plus ดิฉันมาฝึกงานที่นี้ดิฉันได้อะไรกลับไปหลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ เพื่อนใหม่ๆ และสังคมใหม่ๆ ที่บริษัทนี้ทำให้ดิฉันได้ทดลองทำสูตรต่างๆมากมายที่ดิฉันไม่เคยทำตอนอยู่มหาวิทยาลัย ทำให้ดิฉันได้รู้จักและได้ลองสารที่ดิฉันไม่เคยใช้มาก่อน  อีกอย่างบริษัทนี้อยู่กันเป็นครอบครัว ไม่หมือนกับบริษัทอื่นๆ ตรงที่เวลาดิฉันเดือดร้อนพี่ๆเพื่อนๆที่นี่ไม่เคยทอดทิ้งดิฉันเลย คอยหนุนหลังและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ดิฉันยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกในการมาฝึกงานที่บริษัทนี้ค่ะ

อ่านต่อ..

น.ส. ปภาดา- ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. ปภาดา Course: Industrial Management from Faculty of Business Administration Country: Thailand Department:  Digital marketing ประสบการณ์สหกิจศึกษา ที่บริษัท คลอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดิฉัน นางสาวปภาดา จี๋มะลิ ชื่อเล่น มิน นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีโอกาสมาสหกิจศึกษาที่บริษัทฯ ขณะศึกษาชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 2   ตำแหน่ง Business Analyst  แผนก Digital ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ที่ดิฉันทำงานกับที่นี้ รู้สึกตัวเองได้รับประสบการณ์มากมาย ทั้งเรื่องงาน ที่มีโอกาสทำงาน ได้เก็บข้อมูลจริงจากหน้างาน ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมกับทางทีมบริหาร เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ  จากการทำงานนี้ยังได้เห็นจุดแข็ง…

อ่านต่อ..

น.ส.เชียร์-ประสบการณ์ ฝึกงาน

ฝึกงาน: น.ส.เชียร์ Course: Business Administration in Business Japanese Country: Thailand Department: Marketing & sales Internship Experience February 26, 2018, we started to do our internship in Quality Plus Aesthetic International Limited, the internship program is until March 30, 2018. For the short time we spend in Quality Plus I learned a lot of…

อ่านต่อ..