ข่าวสาร

องค์กรแห่งความสุข

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง ใส่ใจทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการบริหารองค์สร้างสุข (Happy Workplace) มีจิตใจที่พร้อมให้บริการ และใส่ใจในเนื้องานคุณภาพ เพื่อให้คนและองค์กรได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความสำเร็จร่วมกันทั้งทีม

ควอลิตี้ พลัส พยายามออกแบบกิจกรรมสร้างสุขที่หลากหลายให้พนักงาน ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 0% ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยบริษัทจะออกค่าเช่าสถานที่ให้ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัท เพื่อสร้างความรักสามัคคี และเนื่องจากเป็นบริษัทคนรุ่นใหม่ไฟแรง ชอบเดินทางท่องเที่ยว บริษัทจึงส่งเสริมคนทำงานที่มีศักยภาพให้ไปดูงานที่ต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ