ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

เพิ่มโอกาสในการส่งออกด้วย ASEAN GMP Cosmetic

ASEAN GMP Cosmetic

หากพูดถึงโรงงานที่มีมาตรฐานรับรองการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างมองหา “มาตรฐาน GMP Cosmetic (Good Manufacturing Practice)” ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามของกองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น

โดยมาตรฐาน GMP นั้นจัดเป็นมาตรฐานสากลที่ได้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งถ้าเป็นการรับรองในกลุ่มประเทศอาเซียน GMP นั้นจะต้องเป็น ASEAN GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงในสอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

ความแตกต่างระหว่าง GMP ASEAN COSMETIC กับ GMP (ทั่วไป) ได้แก่

  1. เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
  2. เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
  3. มีการตั้งข้อกำหนดระบบคุณภาพและการควมคุมคุณภาพที่ละเอียดมากกว่า

สำหรับนักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนก็สามารถมองหาโรงงานที่มีมาตรฐาน ASEAN GMP เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรับมาตรฐานระดับสากล