ข่าวสาร

อบรมให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์และทดลองทำเจลแอลกอฮอล์

ทำเจลล้างมือ

ควอลิตี้พลัส พร้อมรับมือ COVID-19 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์และทดลองทำเจลแอลกอฮอล์

ควอลิตี้พลัส พร้อมรับมือโควิด 19 นำโดยแผนก Research and Innovation (R&I) และแผนกบุคคลในการจัดการอบรมพนักงานสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 และได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานและสามารถป้องกันไวรัสโควิด 19 จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงภัยอันตรายของไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ในการรับมือกับสถานะการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบันและวิธีการรับมือเมื่อมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีเพื่อสุขภาพและพลานามัยของพนักงานควอลิตี้พลัสทุกคน

ในช่วงท้ายกิจกรรมทางแผนก Research and Innovation (R&I) ได้ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ ที่สามารถป้องกันเชื้อโควิด 19 ได้ และให้วคามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลดอฮอล์แที่อย.และกฏหมายรองรับให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ หลังจากอบรมให้ความรู้เบื้องต้น ทางแผนก Research and Innovation (R&I) ได้นำสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานควอลิตี้พลัสที่เข้าร่วมอบรมและได้นำเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมได้แต่งสีแต่งกลิ่นตามสไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานแต่คนของมีแอลกอฮอล์ใช้ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

กิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้งเพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคมและวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลตอบรับในกิจกรรมทั้ง 2 ครั้งพนักงานหลากหลายแผนกเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้และได้เจลแอลกอฮอล์สูตรเฉพาะกลับไปใช้ส่วนตัวเพื่อสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้ควอลิตี้พลัสยังได้มีมาตรการอื่นๆในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสุขอนามัยและสวัสดิการที่ดีของพนักงานควอลิตี้พลัสทุกคน