fbpx
Suncat MTA สารป้องกันแสงแดดที่ปกป้องผิว ได้ทั้งรังสี UVA และ UVB

สารสกัด: Suncat MTA

สารป้องกันแสงแดดที่ปกป้องผิว ได้ทั้งรังสี UVA และ UVB และมีระยะเวลายาวนานในการปกป้องผิวจากแสงแดด และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวและไม่มีการซึมเข้าสู่ผิวหนัง