fbpx

Hydrolyzed Rice Bran Protein

Hydrolyzed Rice Bran Protein

สารสกัด: Hydrolyzed Rice Bran Protein

โปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ คือ เป็นสายพันธุ์ที่เชื่อมโยงระหว่างเจ้าหอมนิลข้าวสีม่วงที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวและข้าวเหนียวขาว 105 ข้าวหอมมะลิ มีสารออกฤทธิ์ในการต่อต้านอุนมูลอิสระ ลดริ้วรอย และกระชับผิว