fbpx

Gatulineradiance

Evodia Rutaecarpa Fruit สารสกัดที่ได้จากสมุนไพร

สารสกัด: Gatulineradiance

สารสกัดที่ได้จากสมุนไพร Evodia Rutaecarpa Fruit

  • ช่วยชะลอวัย
  • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอย
  • ส่งผลให้สีผิวสม่ำเสมอและกระจ่างใส