fbpx
Collagen ทาให้กล้ามเนื้อกระชับ ไม่หย่อนยาน ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น

สารสกัด: Collagen

ทาให้กล้ามเนื้อกระชับ ไม่หย่อนยาน ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น โดย collagen จัดเป็นโปรตีนเนื้อเยื่อเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นที่มีความสาคัญต่อกล้ามเนื้อ ผิวหนัง จึงช่วยเสริมสร้างความเรียบตึงของผิวหนังทาให้ผิวแข็งแรงและเรียบเนียน