fbpx

Buty Rospermum Park II Extract

Buty Rospermum Park II Extract เป็นกลุ่มกรดไขมันที่อดุมด้วยวิตามินเอและวิตามินอี

สารสกัด: Buty Rospermum Park II Extract

Shea Butter เป็นกลุ่มกรดไขมันที่อดุมด้วยวิตามินเอและวิตามินอี ลกัษณะคล้ายเนย ได้จากการสกัดผลของ ต้น Karité เป็น Moisturizer จากธรรมชาติที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่ง สามารถให้ความช่มุชื้นแก่ผิวหนัง โดยให้นํ้ามันชนิดเดียวกับที่ต่อม Sebaceous ของร่างกายผลิตขึ้นจึงช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูผิวให้เนียนนุ่มรักษาความชุ่มชื้นและถนอมผิวไม่ให้ถูกทำลายด้วยมลภาวะ