มาตรฐานและรางวัล

เราคือ ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอาง พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องของการสร้างแบรนด์อย่าง “มืออาชีพ”

ISO 9001 : 2015 Development and Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

ISO 22716 : 2007 Manufacturing of Cosmetic Products (Skin Care, Face Care, and Hair Care)

GMP ASEAN Guidelines for Cosmetic – Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

มาตรฐานการผลิตและการพัฒนาองค์กร

เราคือโรงงานผลิตครีมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น GMP, ISO 9001 ซึงเป็นการรับรองมาตรฐานด้านการความพึงพอใจในการบริการ และ ISO 22716 ซึ่งเป็น GMP เครื่องสำอางสากล ที่สามารถการันตีได้ว่า สินค้าของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งเป็นสมาชิกหลักที่สนับสนุนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นอกจากนี้เรายังมีโครงงานวิจัยและโครงการจดสิทธิบัตรร่วมกับหน่วยของภาครัฐชั้นนำอีกหลายหน่วยงาน

FDA Certification of Manufacturer (โรงงานคลอง 4)

HALAL Certification

Certificate of Thailand Trust Mark

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นสากล

นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO เรายังเป็นผู้รับจ้างผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทั้งนี้เรายังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) เพราะนอกเหนือจากการพัฒนาอย่าต่อเนื่องแล้ว เรายังเน้นในเรื่องของมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

รางวัล SME ดีเด่น ครั้งที่ 8 ปี 2016

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 9 ปี 2017

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 10 ปี 2018

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2018 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ