fbpx
ควอลิตี้ พลัส ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอาง

Quality Plus Healthy & Beauty Innovation Company

บริษัทนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยทีได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับศักยภาพในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และความงามของไทย จากการนำนวัตกรรม (Innovation) และงานวิจัยเชิงลึก (Deep Biotech) มาใช้ในการค้นคว้า (Research) เพื่อนำสารสกัดสำคัญ (Active Ingredient) จากพืชและสมุนไพรของไทยมาใช้ในธุรกิจจสุขภาพ และความงาม สร้างความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ (Identity) เพิ่มมูลค่า (Value Added) และยกระดับแบรนด์เครื่องสำอางไทย ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Comparative Advantage) ในตลาดสุขภาพและความงามระดับโลกได้อย่างแข็งแรง และเติบโตอย่างยั้งยืน

นอกจากนี้เรายังพัฒนาและสร้างสรรค์สารสกัดสำคัญใหม่ๆ (Active Ingredient) จากการนำของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อาหาร, ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ มาสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และยังช่วยลดปริมาณขยะ (Zero Waste)  ลดมลภาวะจากของเสีย และช่วยรักษา และฟื่นฟู สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย

และเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่าย สะดวกสบาย และชาญฉลาด (Smart) เราจึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อยกระดับการทำธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศ และเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

แนวคิดการสร้างกลยุทธ์ตลาดสีคราม (Blue Ocean Strategy) ให้กับแบรนด์สุขภาพ และเครื่องสำอางไทย ของบริษัทควอลิตี้พลัส เอสเธติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คือ แนวคิดที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แทนที่จะลอกเลียนแบบเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ด้วยการนำนวัตกรรม (Innovation) และงานงิจัยเชิงลึก (Deep Biotech) มาสร้างสรรค์และพัฒนาสารสกัดจากพืชและสมุนไพรไทยให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ให้กับแบรนด์สุขภาพ และเครื่องสำอางไทย เพื่อทำให้แบรนด์มีอัตลักษณเฉพาะแบรนด์ ไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือลอกเลียนแบบได้ยาก ทำธุรกิจแบรนด์สุขภาพ และความงามสามารถเติบโตได้อย่างยั้งยืน

Health and Beauty Technology Company

ทำไมต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมแบรนด์สุขภาพและเครื่องสำอางไทย

  • เพื่อยกระดับแบรนด์สุขภาพ และเครื่องสำอางไทย
  • เพื่อสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ความโดดเด่นเฉพาะแบรนด์
  • เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สุขภาพและเครื่องสำอางไทย และสามารถเติบต่อได้อย่างยั้งยืน
  • เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางธุรกิจ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของแบรนด์สุขภาพและเครื่องสำอางไทยให้สูงขึ้น
  • เพื่อให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของแบรนด์ไทยสามารถบริหาร (Management) ธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด (Smart) ด้วยเทคโนโลยี (Technology) และ แพลตฟอร์ม(Platform) ที่ทันสมัย ง่าย และสะดวกสบายต่อการใช้งาน

แนวคิดการทำธุรกิจกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain)

“การเติบโตของธุรกิจ และองค์กรจะไม่ยั้งยืน หากวันนี้เราเติบโตเพียงคนเดียว”
แนวคิดการสร้างสรรค์การทำธุรกิจ และการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั้งยืนนั้น วันนี้เรามีความเชื่อว่า การเติบโตขอบธุรกิจ และองค์กรจะไม่ยั้งยืน หากวันนี้เราเติบโตเพียงคนเดียว เราชาวบริษัท ควอลิตี้พลัส ฯ จึงเลือกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain) หรือเคลือข่ายทางธุรกิจของเรา ได้แก่ ลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ (Supplier) และชุมชน เป็นต้น ด้วยการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยสารสกัด, แหล่งเงินทุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อนำมาสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนาธุรกิจ แให้สามารถเติบโตไปร่วมกัน

Health and Beauty Technology Company

นโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบแทนคืนสู่สั่งคม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน การให้ความรู้ และด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายสิ่งแวดล้อม เราได้มีการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการให้ความรู้และสาระในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Microbeads อันตรายที่ไม่คารมองข้าม

QUALITY PLUS NETWORK

SOCIAL AND ENVIRONMENT POLICY
QUALITY PLUS
QUALITY PLUS
Quality Plus Team
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666