เทรนด์ตลาดล่าสุด

5 อันดับธุรกิจดาวรุ่งปี 2017

5 อันดับธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งในปี 2017 มาดูกันที่กว่าธุรกิจใดจะได้เป็นอันดับ ติดตามได้เลยค่ะ

  • อันดับ 1 บริการการแพทย์และความงาม ได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และการดูแลความงามมากขึ้น การบริการทางการแพทย์และความงามของไทยมีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเชื่อมั่นกับไทยเรื่องการรักษา และความงาม พฤติกรรมการดูแลผิวพรรณที่มีมากขึ้น และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมั
  • อันดับ 2 เทคโนโลยีสื่อสาร
  • อันดับ 3 สื่อโทรทัศน์, ออแกไนท์
  • อันดับ 4 เม็ดพลาสติก
  • อันดับ ผลิตและอุปกรณ์เทคโนโลยี