ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ไม่อยากทำแบรนด์พัง ให้ฟังเสียงผู้บริโภค

ไม่อยากทำแบรนด์พัง ให้ฟังเสียงผู้บริโภค

  • มีคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละวันที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง หรือเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง โดยว่าที่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่ ส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในใจอยู่แล้ว เช่น ครีมบำรุงผิวขาว, ครีมช่วยลดสิว และครีมแบบ All In One จบได้ในกระปุกเดียว ฯลฯ  ซึ่งความต้องการส่วนใหญ่ประมาณ 60 % เป็นความต้องการของตนเอง เนื่องจากกำลังเผชิญกับปัญหานั้นอยู่ หรือมีคนในครอบครัวเป็นอยู่
  • ในวงการธุรกิจเครื่องสำอาง ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก เพราะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่าย เงินลงทุนไม่มาก จึงเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสสร้างรายได้ กับคนตั้งแต่คนที่มีอายุน้อย มีเงินลงทุนปานกลาง  ซึ่งในปัจจุบันก็มีเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางประสบความสำเร็จได้ในหลาย ๆ แบรนด์  แต่หลาย ๆ แบรนด์ก็พัง ไม่เป็นท่า!

สำหรับเทคนิคที่จะทำแบรนด์เครื่องสำอางอย่างไรไม่ให้พัง คือ เจ้าของแบรนด์ต้องฟังเสียงจากผู้บริโภค (Voice of customer: VOC)

  • การฟังเสียงความต้องการจากผู้บริโภค จะทำให้เจ้าของแบรนด์ทราบว่าตอนนี้ผู้บริโภคกำลังมองหา หรือต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์ เพื่อมาตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เมื่อได้ข้อมูลความต้องการจากผู้บริโภคแล้ว เจ้าของแบรนด์ควรนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาสูตร วางแผน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของตนเองได้
  • เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เจ้าของแบรนด์ควรสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เก็บข้อมูลจากเสียงของลูกค้า  เพื่อทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ และซื้อสินค้าของแบรนด์เรา
  • การรับฟังเสียงจากผู้บริโภค เราควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เราได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่ถูกต้อง  เพื่อทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถพัฒนาสูตรสินค้า วางแผนการตลาด การสื่อสารไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
  • สรุป หากอยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแล้วไม่อยากพัง เพราะหาคนซื้อไม่ได้ หรือไม่รู้จักขายใคร เจ้าของแบรนด์ควรฟัง และฟังเสียงจากลูกค้าก่อน