fbpx

เปิดบ้าน ควอลิตี้พลัสฯ ต้อนรับคณะดูงาน Happy Workplace

ครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจ และให้โอกาสพวกเราได้เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เข้าเยี่ยมชมบ้านและครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรงส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP)

 

Happy Workplace

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP) คือ โครงการที่ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรงส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ควบคู่กับการสร้างความสุขภายในองค์กรอย่างเหมาะสมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 

ในกิจกรรมการเยี่ยมชมบ้านในครั้งนี้ ทางครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ ได้เปิดโอกาสให้คนในครอบครัวควอลิตี้พลัส ฯ เข้ามาร่วมแนะนำตัว, อธิบายวิธีการทำงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายขององค์กร และอธิบายภาพรวมของการทำงานในองค์กรมีความสุขได้อย่างไร รวมถึงได้นำตัวอย่างสารสกัดงานวิจัยขั้นสูง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำสารสกัดบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดเหลือใช้ (Purify Xanthone) งานวิจัยขั้นสูง (Deep Biotech) เข้าประกวดให้เวทีในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในเวทีระดับโลก งานประกวด Silicon Valley International Invention Festival 2018 เพื่อเป็นการยืนยันและโชว์ศักยภาพด้านสารสกัดจากพืช ผลไม้ และสมุนไพรของประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์เครืองสำอางแบรนด์ไทย ไม่ด้อยไปกว่าชาติใด ๆ เลย

สำหรับครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และมุ่งหวังว่าพวกเราจะสร้างประโยชน์ และความสุขแก่คณะศึกษาดูงานในโครงการองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ต่อไป

 

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666