ข่าวสาร

ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สู่อุตสาหกรรมความงาม

จบกันไปแล้วนะครับกับงานสัมมนา ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงานได้มีการกล่าวถึงหัวข้อ การสร้างแบรนด์อย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

  1. การทำธุรกิจโดยตอบโจทย์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ว่าเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอีกช่องทางหนึ่ง
  2. การทำความร่วมมือกับทีมนักวิจัย เพื่อนำงานวิจัยมาใช้พัฒนาสินค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคในระยะยาว
  3. การหาแหล่งเงินทุนโดยการเขียนยื่นข้อเสนอโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกับงานวิจัยที่ได้มีการจัดทำร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยื่นในการทำธุรกิจ

ทั้งนี้ทางบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีผู้ให้ความสนใจในสัมมนาในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับเกียรติในการจัดสัมมนาอีกในครั้งถัดไป

หากคุณมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนด้านงานวิจัย หรืออยากได้แนวทางในการเขียนยื่นข้อเสนอโครงการงานวิจัย สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาและพูดคุยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด