fbpx

ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สู่อุตสาหกรรมความงาม

ประมวลภาพ นวัตกรรมเกษตร สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

จบกันไปแล้วนะครับกับงานสัมมนา ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงานได้มีการกล่าวถึงหัวข้อ การสร้างแบรนด์อย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

  1. การทำธุรกิจโดยตอบโจทย์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ว่าเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอีกช่องทางหนึ่ง
  2. การทำความร่วมมือกับทีมนักวิจัย เพื่อนำงานวิจัยมาใช้พัฒนาสินค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคในระยะยาว
  3. การหาแหล่งเงินทุนโดยการเขียนยื่นข้อเสนอโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกับงานวิจัยที่ได้มีการจัดทำร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยื่นในการทำธุรกิจ

 

ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประมวลภาพ ‘นวัตกรรมเกษตร’ สู่อุตสาหกรรมความงามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ทางบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มีผู้ให้ความสนใจในสัมมนาในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับเกียรติในการจัดสัมมนาอีกในครั้งถัดไป

หากคุณมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนด้านงานวิจัย หรืออยากได้แนวทางในการเขียนยื่นข้อเสนอโครงการงานวิจัย สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาและพูดคุยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666