ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

รายละเอียดที่ต้องลงข้างบรรจุภัณฑ์ (Primary & Secondary Packaging Labels)

รายละเอียดที่ต้องลงข้างบรรจุภัณฑ์ (Primely Packaging & Secondary Packaging Label)

รายละเอียดที่ต้องลงข้างบรรจุภัณฑ์

สิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากรูปลักษณ์สวยงาม ข้อมูลฉลากหรือฉลากสินค้าก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันเพื่อใช้ในการบ่งบอกรายละเอียดของสินค้า และข้อมูลที่จำเป็นบนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า รายละเอียดที่ต้องลงข้างบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง มาดูกันดังต่อไปนี้

1. ชื่อทางการค้า

ชื่อทางการค้า : ชื่อแบรนด์ทั้งภาษาไทย และ ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ คือ ข้อความ สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือนำสิ่งเหล่านี้มารวมกัน เพื่อบ่งบอกให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ผลิตหรือผู้บริโภค ชื่อต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น ใช้คำที่จำง่าย เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่าย

2. ชื่อเครื่องสำอาง

ชื่อเครื่องสำอาง : ชื่อแบรนด์ทั้งภาษาไทย และ ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ คือ ชื่อของสินค้า ที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า ว่าสินค้าเป็นอะไร จัดอยู่ในประเภทไหน ควรตั้งชื่อไม่ยาวมากนักและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้และรับรู้ได้ทันที เช่น Facial Whitening Serum เป็นต้น

3. ประเภทของเครื่องสำอาง

ประเภทของเครื่องสำอาง : คำอธิบายประเภทผลิตภัณฑ์  เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดด เป็นต้น

4. ส่วนผสม

ส่วนผสม : รายการส่วนผสมจากมากไปน้อย ซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อจดแจ้ง อย. ผ่านเท่านั้น

5. ผลิตโดย

ผลิตโดย : ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต เช่น บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2565-2985

6. ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่าย : คือชื่อบริษัท/บุคคล/แบรนด์ ที่เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของทางบริษัทลูกค้า

7. ปริมาณสุทธิ

ปริมาณสุทธิ : ….. (เช่น 30g )

8. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต / เดือน ปี ครั้งที่ผลิต / เดือนปีที่หมดอายุ

เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต / เดือน ปี ครั้งที่ผลิต / เดือนปีที่หมดอายุ : ระบุที่บรรจุภัณฑ์

9. ใบรับแจ้งเลขที่

ใบรับแจ้งเลขที่ : จะได้ก็ต่อเมื่อจดแจ้ง อย ผ่านเท่านั้น เช่น : 10-1-6300015xxx

10. คำเตือน

คำเตือน : คำเตือนและข้อแนะนำสำหรับการใช้สินค้า เช่น

  • การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายจากแสงแดด
  • อ่านวิธีใช้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • หากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์

จากข้อมูลข้างต้น สำหรับกรณีที่ออกแบบฉลากสินค้าภายใน (Primely Packaging) สามารถที่จะระบุเฉพาะ ชื่อแบรนด์, ชื่อสินค้า, คำอธิบาย และปริมาณสุทธิ ได้ แต่หากไม่มีกล่อง ควรจะต้องใช้การติดสติ๊กเกอร์อย. ด้านนอกผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลฉลากครบถ้วน ในส่วนที่มีกล่องสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา (Secondary Packaging Label) ที่กล่องควรจะต้องมีการระบุให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายอย.

ตัวอย่างข้อมูลฉลาก

ตัวอย่างข้อมูลฉลาก