ข่าวสาร

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

The Prime Minister’s industry Award Potential Industry 2018

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (The Prime Minister’s industry Award Potential Industry 2018) โดย คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกีรยตินี้ กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นนี้มีการจัดมอบรางวัลทุกปี แต่ที่พิเศษในปีนี้คือ ได้เพิ่มรางวัล ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และ สร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่จำกัดขนาดของสถานประกอบการ แต่ต้องได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกรางวัล คือหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างรากฐานของภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข่งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก สร้างหนทางพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการประกาศว่า อุตสาหกรรมของประเทศไทยพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ให้บริการแบบ One Stop Service และมีการนำนวัตกรรม สารสกัดจากงานวิจัยเชิงลึก (Deep Biotech) เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการมีธุรกิจเครื่องสำอาง   โดยหวังว่า แบรนด์เครื่องสำอางไทย จะโดดเด่น และเติบโตไปในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน

สนใจสอบถามด้านการใช้นวัตกรรมสารสกัดงานวิจัย กับ การสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ติดต่อเรา