ข่าวสาร

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

เราคือ หนึ่งในเพชรน้ำดี “สุดยอด SME แห่งชาติ ปี 2018”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่10กลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายอุตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดSME เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มี ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โครงการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards เริ่มแรกจัดเมื่อปี2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด ที่ผ่านมาสามารถต่อยอดผู้ประกอบการที่ผ่านเวทีประกวดให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 3 กิจการและอยู่ระหว่างเตรียมตัวอีก 8 กิจการ การจัดประกวดงานครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 และในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สุดยอดเพรชน้ำดี SME ไทย มีผู้ประกอบการSME สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 1,062 ราย

บริษัท คลอลิตี้ พลัสฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของด้านสินค้า และด้านการให้บริการ โดยใช้นวัตกรรมสารสกัดงานวิจัยชีวภาพขั้นสูง (Deep Biotech) และระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้คนในองค์กรสามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจได้

โดยประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้ พลัสฯ ได้เป็นตัวแถนของชาวควอลิตี้พลัส ขึ้นไปรับรางวัลสุดยอด SME ครั้งที่10 จากผลการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันแห่งชาติ และ ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน จาก 17 องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับSME โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ ทั่งหมด 7ข้อ

  1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
  2. การวางแผนดำเนินธุรกิจ
  3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
  4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
  5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. การจัดกระบวนการ
  7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

กรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการจากผู้สมัครจำนวนทั้งสินจำนวน 1,062ราย และคัดเหลือบริษัทที่รับรางวัลสุดยอดSME แห่งชาติครั้งที่ 10 เพียง 45 รางวัล

ซึ่งบริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ เป็นหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่10 ในประเภทธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาว ควอลิตี้พลัสฯ ซึงทางเราได้รับติดต่อกันมา 3 ปีซ้อน โดยเป็นรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 และรางวัล SME ดีเด่น 1 รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานควอลิตี้ พลัส ที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงและเป็นทีมเวิร์คที่ดีเยี่ยมเสมอมา และที่ขาดไปไม่ได้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด